BKR en privacy

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) register bevat gevoelige informatie. Deze informatie wordt dan ook goed beschermd. Alle gegevens zitten in een centrale database die technisch goed is afgeschermd. Zo worden jaarlijks beveiligingsaudits gedaan om te kijken of de technische beveiliging nog op orde is. Voor deze audits worden professionele hackers ingehuurd. Ook zorgen de IT professionals van het BKR ervoor dat de beveiliging continue op orde blijft. Regelmatig worden ook steekproeven gehouden om te controleren of de aangesloten organisaties goed met jou gegevens omgaan. Hier kunnen ook sancties voor worden opgelegd waardoor de aangesloten organisaties serieus met de geregistreerde gegevens omgaan. Het BKR is een van de weinige organisaties die het 3600N-certificaat toegewezen hebben gekregen. Dit is een norm voor effectieve bescherming van privacygevoelige gegevens.

BKR Register
Je wilt natuurlijk niet dat iedereen zomaar in jou BKR registratie kan rondneuzen. Alleen organisaties die kredietcontracten leveren mogen zich aanmelden bij het BKR register. Deze kredietcontracten kunnen onderverdeeld worden in Aflopend kredieten, Doorlopend kredieten, Overige obligo’s, Verzendhuiskredieten, Hypotheken, Schuldregelingen en Telecommunicatievoorzieningen. Er zijn ook organisaties die kredieten verstrekken zonder BKR. Dit staat dan ook nadrukkelijk vermeld op de website. Dit gaat voornamelijk om kleine kredieten waarbij het risico klein is dat je het niet kan afbetalen. Zelfs met een negatieve BKR notering is het dan mogelijk om een financieel krediet te krijgen. Al kan de vraag gesteld worden of het dan nog verstandig is om een krediet af te sluiten. Door een krediet af te sluiten terwijl iemand al in de schulden zit zal deze persoon namelijk alleen maar nog verder in de problemen belanden.

Kredietverlener
De kredietverlener mag alleen in jou gegevens kijken als jij een aanvraag doet voor een krediet. Dit is dan alleen de persoon die betrokken is bij de beoordeling of jij de geld lening krijgt. De schoonmaker van het bedrijf mag bijvoorbeeld niet in jou BKR gegevens kijken. Jij kan zelf ook jou BKR gegevens inzien. Hiervoor kun je een aanvraag doen bij het BKR. Hierbij zul jij je moeten legitimeren om er zeker van te zijn dat de gegevens niet in verkeerde handen kunnen komen. Deze privacyregel is zo strikt dat het zelfs niet toegestaan is dat een familielid of partner in jou BKR registratie kijkt.

Waarborging Privacy BKR
Om je privacy te waarborgen staat in het BKR register niet alle informatie vermeld over de leningen die aan jou verstrekt zijn. Informatie over wat voor inkomen je hebt staat zelfs niet geregistreerd. Sommigen denken dat er een zwarte lijst is waardoor het verboden wordt om een krediet te verstrekken. Dit is niet waar. Het bedrijf moet zelf beoordelen of jij met BKR geld mag lenen. Als jij een krediet aanvraagt is het ook jou verantwoordelijkheid om te toetsen of jij het krediet kan betalen.