Lening ondanks BKR

Iedereen is het er wel over eens dat een lening ondanks BKR perfect mogelijk moet zijn zonder stil te blijven staan bij de eisen die een dergelijke financiële verplichting met zich meebrengt. We hoeven u waarschijnlijk niet te vertellen dat een lening ondanks BKR vandaag de dag perfect kan worden afgesloten. Op zich vormt dit dus niet langer een probleem, alleen zijn het de voorwaarden die aan een dergelijke lening zijn verbonden die stof doen opwaaien. Het is immers bekend dat een lening met BKR aanzienlijk duurder is dan een gewone financiering, maar dat is niet alles. Wat immers met het risico dat u zelf loopt? De kans dat u, uw lening niet kunt afbetalen is met een BKR codering immers altijd aanwezig. We vertellen u er in dit artikel graag meer over.

Hoe een lening ondanks BKR afsluiten?
U bent er zich waarschijnlijk van bewust dat iedere bank in Nederland verplicht is om vooraleer een krediet toe te kennen een BKR toetsing uit te voeren. Tijdens deze BKR toetsing wordt er nagegaan of u als mogelijke kredietnemer al dan niet een BKR codering heeft toegekend gekregen. Is dat het geval dan zal er worden gekeken naar de aard van de schuld en de ernst van de codering. Op basis van deze informatie zal de bank vervolgens beslissen of ze bereid is om u een krediet toe te kennen of niet. Een lening ondanks BKR afsluiten is dus eigenlijk gewoon mogelijk, zelfs bij een erkende Nederlandse bank, alleen hangt veel af van de BKR codering waarover u precies beschikt. Wanneer u geen enkele bank bereidt vindt om u een lening toe te kennen kunt u er tot slot ook nog steeds voor kiezen om een beroep te doen op een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten. Let wel, in dit geval zult u veelal te maken krijgen met hogere kosten.

Nadelen aan een lening ondanks BKR
Zoals u eerder reeds heeft kunnen lezen is een lening ondanks BKR afsluiten niet ongevaarlijk. De financiële instelling zal het risico op wanbetaling willen indekken door hogere kosten aan te rekenen, maar dat verergert de situatie eigenlijk alleen maar. In de meeste gevallen wordt er wel voldoende onderzoek gedaan naar uw financiële situatie (hoeveel bedraagt uw inkomen, hoeveel vaste kosten heeft u per maand, etc.), maar zelfs dat kan in bepaalde gevallen niet verhinderen dat de kredietnemer opnieuw in de problemen komt. Dit is één van de redenen waarom u er beter twee keer over nadenkt om een lening af te sluiten wanneer u reeds een BKR codering op uw naam heeft staan.