BKR opvragen bij uw bank

Wanneer u denkt over een BKR codering te beschikken en u een lening wenst aan te vragen is uw BKR opvragen bij uw bank eigenlijk noodzakelijk. Alleen door uw BKR op te vragen bij uw bank kunt u immers met zekerheid weten of u over een bepaalde codering beschikt of niet. Daarbij is het eveneens van belang om te weten welke codering u precies heeft. Binnen het BKR wordt immers gebruik gemaakt van verschillende coderingen. De mate waarin u over mogelijkheden beschikt om een lening af te kunnen sluiten hangt grotendeels af van de codering in kwestie. We vertellen u in dit artikel graag meer over hoe uw BKR op te vragen bij uw bank.

Recht op inzage
Iedere inwoner van Nederland beschikt over een zogenaamd “recht op inzage” wat zijn of haar BKR codering betreft. Dit wil zeggen dat u eigenlijk ten allen tijde over de mogelijkheid beschikt om de status van uw dossier bij het BKR op te vragen. U kunt dit op verschillende manieren doen. Het is mogelijk om uw BKR codering op te vragen bij het BKR zelf, maar voor veel mensen is het een stuk eenvoudiger om dit via hun bank te doen. Iedere bank in Nederland beschikt over een folder genaamd “Wat doet BKR voor mij”? Deze folder verschaft u in eerste instantie natuurlijk de nodige informatie over het BKR als organisatie op zich, maar daarnaast is in de folder ook een formulier terug te vinden. Met behulp van dit formulier kunt u, uw BKR opvragen bij uw bank. Let wel, ook aan het aanvragen van uw BKR status zijn voorwaarden verbonden. De eerste voorwaarde is dat u het formulier ter plaatse invult, daarnaast dient u in het bezit te zijn van uw identiteitskaart en zult u een bedrag moeten betalen van 4,50 euro. De bank zal vervolgens het formulier naar het BKR sturen waarna u enige tijd later een uitdraai van uw dossier bij het BKR thuis zult ontvangen.

Belangrijk
Veel mensen vinden het niet noodzakelijk om de status van hun BKR dossier op te vragen alvorens een lening aan te vragen. Hoewel dit niet verplicht is, is het zeker belangrijk om uw BKR codering te kennen. Op deze manier weet u wat u kunt verwachten en of u al dan niet over de mogelijkheid beschikt om een bepaalde financiering aan te gaan. Wanneer u over een ernstige codering bij het BKR beschikt zal er immers geen enkele bank in Nederland nog geneigd zijn om u een lening toe te kennen. Tot slot zijn Nederlandse banken steeds verplicht om uw codering bij het BKR op te vragen alvorens een lening toe te kennen. Denk dus zeker niet dat de bank uw BKR codering over het hoofd zal zien.