Leen geld met BKR Registratie

Leen geld met BKR registratie, het klinkt alles behalve eenvoudig, maar eigenlijk valt dit in de praktijk best wel mee. Zoals u ongetwijfeld weet maakt het BKR gebruik van verschillende coderingen of noteringen. Over een bepaalde codering beschikken wil dan ook niet meteen zeggen dat u automatisch geen lening meer kunt afsluiten, in tegendeel. Veel is afhankelijk van de codering waarover u precies beschikt. Er bestaan vijf verschillende coderingen waarvan één codering eigenlijk een reeds afgeloste schuld aangeeft. Deze is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Het zijn de andere vier coderingen die belangrijk kunnen zijn bij het aanvragen van een lening. We gaan er in dit artikel graag verder voor u op in.

Wanneer kan ik geld lenen met BKR registratie?
Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangehaald hoeft een BKR codering het verkrijgen van een lening niet automatisch te verhinderen. Het is de ernst van de codering die uiteindelijk zal beslissen of een bank voldoende vertrouwen in u heeft als kredietnemer of niet. De BKR codering A4 is de hoogste codering. Deze codering wordt toegekend wanneer u onbereikbaar was om uw openstaande schuld recht te zetten. Samen met de A3 codering zorgt deze er in de meeste gevallen voor dat een lening afsluiten onmogelijk wordt. Bij de A1 en A2 coderingen hangt veel af van de goodwill van uw bank in combinatie met uw financiële mogelijkheden. Over welke BKR codering u ook beschikt, het wordt steeds aangeraden om zo snel mogelijk uw openstaande schulden af te lossen. Alleen zo kunt u opnieuw volledig toegang krijgen tot de financiële markt.

Hoe geld lenen met BKR registratie?
Wanneer u over een BKR codering beschikt bent u zoals u juist heeft kunnen lezen dus soms aangewezen op de goodwill van uw bank. Het is echter eveneens mogelijk om er voor te kiezen om uw lening niet bij een bank, maar wel bij een andere financiële instelling af te sluiten. Er bestaan in Nederland heel wat financiële instellingen die niet bij het BKR zijn aangesloten. Het is voor deze financiële instellingen dan ook geen verplichting om een toetsing uit te voeren. Bijgevolg kunnen zij op basis hiervan dan ook geen lening weigeren. U zult wel zoals bij een bank moeten kunnen aantonen dat u over voldoende inkomen beschikt om de lening af te kunnen betalen. Is dat niet het geval, dan zal ook een alternatieve financiële instelling u waarschijnlijk ieder krediet weigeren. Bent u op zoek naar een klein beetje extra geld, dan zou u ook nog de mini lening kunnen overwegen. Een mini lening wordt steeds afgesloten voor een bedrag lager dan 1.000 euro waardoor deze financiering sowieso niet onderworpen is aan een BKR toetsing.