Wanneer bij BKR geregistreerd?

De vraag wanneer u bij het BKR geregistreerd wordt is gemakkelijk te beantwoorden. Ook wanneer u niet bij het BKR Geregistreerd wordt is dan eenvoudig te beantwoorden. Maar de vraag of deze wel of niet registraties bij het BKR gerechtvaardigd zijn is een belangrijkere vraag welke we in dit artikel ook zullen beantwoorden. Wanneer u bij het BKR geregistreerd wordt leest u verder in dit artikel.

Wanneer wel een BKR Registratie
U wordt bij het BKR geregistreerd als u een schuld heeft welke u niet kunt terugbetalen. Maar daarvoor moet u deze schuld wel hebben openstaan bij een Deelnemer van het BKR. Deze deelnemer geeft door wie een schuld heeft, hoe hoog deze schuld is en ook hoe deze is ontstaan. Belangrijker is om te weten dat als dit het geval is u na het afbetalen nog vijf jaar als negatief geregistreerd staat bij het BKR. Negatief is dan het advies dat banken wordt gegeven om krediet aan u te verstrekken. Wanneer u ondanks een schuld welke u niet direct kunt terugbetalen niet wordt geregistreerd leest u hieronder.

Wanneer geen BKR Registratie
U krijgt geen BKR Registratie als u een van de volgende schulden heeft. Een studieschuld registreert geen BKR, net als een huurachterstand of een lening bij familie leden ook wel onderhandse leningen genoemd. Verder worden hypotheken met achterstand pas na meer dan 6 maanden geregistreerd. De belangrijkste vraag is of het niet mogelijk is deze schulden wel te registreren om banken een beter beeld te geven of ze u krediet zouden kunnen verstrekken. Een studieschuld is een investering om later meer te verdienen dus deze vervalt terecht. Een huurachterstand en hypotheek registreren heeft drastische gevolgen dus dat is vaak subjectief beargumenteren. Banken zulle voor zijn en kredietnemers zullen tegen zijn. Verder de onderhandse lening. Wat ons betreft wordt deze wel geregistreerd omdat er vele onderhandse leningen uitstaan bij mensen die op een andere manier net kunnen lenen. Hierdoor wordt een dergelijke achterdeur lening afgesloten en zullen de schulden uiteindelijk beter in beeld kunnen worden gebracht.

Hopelijk is nu duidelijk wanneer u als consument wel en niet wordt geregistreerd en waarom dit het geval is.