BKR Gegevens partner opvragen

BKR Gegevens van uw partner opvragen is in welke omstandigheden dan ook niet mogelijk. Omdat het BKR strikt persoonlijk is, is BKR Gegevens van uw partner opvragen ten alle tijden onmogelijk.

Broers, zussen, ouders en dus ook partners  mogen niet uw BKR Opvragen. Om u zelf en uw leven te beschermen is privacy een goed wat gewaarborgd moet worden ook als we over het BKR praten. Uw BKR Gegevens opvragen kunnen alleen door uzelf worden opgevraagd en door bedrijven die uw BKR toetsen omdat ze willen weten of u een risico bent om krediet aan te verstrekken of om met krediet producten te verkopen.

Hopelijk is duidelijk dat BKR Gegevens van uw partner opvragen alleen mogelijk is door uzelf en door bedrijven die uw kredietwaardigheid willen toetsen. Misschien is het nog wel belangrijker dat u nu weet waarom het mogelijk is om uw BKR Gegevens van uw partner opvragen niet mogelijk is.