Hypotheek met BKR

Wanneer u beschikt over een BKR codering en u toch een huis wenst aan te kopen zult u steeds een beroep moeten doen op een hypotheek met BKR. Het is in eerste instantie eigenlijk nog maar de vraag of een bank geneigd zal zijn om u van een dergelijke grote lening te voorzien wanneer u in het verleden reeds met een bepaalde schuld te maken heeft gehad. Wanneer u wel een bank bereidt zult vinden om u een hypotheek met BKR te verstrekken is de kans groot dat u te maken zult krijgen met zeer hoog oplopende kosten. Deze kosten moeten voor de bank het risico op een eventuele wanbetaling immers indekken. In dit artikel gaan we graag dieper in op deze toch wel moeilijke kwestie en geven we u enkele tips om uw hypotheek met BKR toch betaalbaar te houden.

Hoge kosten, grote kans op wanbetaling
Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat u graag over een eigen woning zou willen beschikken, maar het is nog maar de vraag of dat wel zo verstandig is wanneer u over een BKR codering beschikt. Zoals eerder reeds aangehaald is de kans bijzonder groot dat u te maken zult krijgen met torenhoge kosten. Op het eerste zicht kunnen die kosten financieel misschien wel haalbaar zijn, maar u raakt er erg veel geld door kwijt en de kans dat u op een bepaald ogenblik over te weinig financiële reserve zult beschikken is erg groot. Alvorens een hypotheek met BKR af te sluiten is het dan ook waarschijnlijk een beter idee om uw BKR codering te laten verwijderen. Wanneer u, uw openstaande schuld kunt aflossen en dit meldt aan het BKR zullen zij er alles aan doen om uw codering zo snel mogelijk aan te passen of te verwijderen. Wanneer u dan een hypothecaire lening wenst af te sluiten zult u dat gewoon via de reguliere kanalen kunnen doen en wat belangrijker is, tegen een normale kostprijs.

Toch een hypotheek met BKR afsluiten
Wanneer u toch een hypotheek met BKR wenst af te sluiten zijn er een aantal factoren waar u maar beter rekening mee kunt houden. Allereerst is het belangrijk om de verschillende aanbieders van hypotheken met BKR met elkaar te vergelijken. De ene financiële instelling is immers de andere niet wat het aanbieden van BKR leningen betreft. De kosten kunnen net als de voorwaarden aanzienlijk verschillen. Daarnaast is het misschien wel in het bijzonder bij een hypotheek met BKR van belang om te kiezen voor een zo kort mogelijke looptijd. Hoe langer uw hypotheek met BKR loopt des te meer kosten u immers zult moeten betalen. Hou er tot slot ook nog rekening mee dat een hypotheek met BKR in bepaalde gevallen niet kan worden herzien. De kans bestaat dus dat u gedurende de volledige looptijd van het krediet met de hoge kosten blijft opgezadeld.