Met BKR toetsing lenen

Een bepaald bedrag met BKR toetsing lenen is tegenwoordig lang niet meer voor iedereen mogelijk. Steeds meer mensen hebben nu of in het verleden te maken (gehad) met schulden waardoor ze een BKR codering hebben toegewezen gekregen. Vanaf het ogenblik dat u over een dergelijke codering beschikt kan het verkrijgen van een lening bemoeilijkt worden. Een BKR codering hoeft niet per definitie uit te sluiten dat u nog geld kunt lenen bij een gewone Nederlandse bank, maar het kan er wel voor zorgen dat het prijskaartje van de lening hoog oploopt. Beschikt u niet over een BKR codering en wilt u een lening afsluiten, dan zal een toetsing door uw bank bij het BKR geen enkel probleem opleveren. We vertellen u in dit artikel graag alles over met BKR toetsing lenen.

Wat is een BKR toetsing?
Nederland beschikt over een bijzonder groot aanbod aan banken. Al deze banken zijn aangesloten bij het zogenaamde BKR, voluit het Bureau Krediet Registratie. Alvorens een krediet toe te kennen zijn al deze banken verplicht om bij het BKR na te gaan of de kredietnemer in kwestie toevallig niet over een openstaande schuld beschikt. Is dat het geval, dan zal aan de hand van de aard en de ernst van de schuld bepaald worden of de kredietnemer al dan niet nog een lening kan aangaan. Hoewel dit in grote lijnen de algemene regel is bestaan er ook verschillende uitzonderingen op. Eén van die uitzonderingen is wanneer het bedrag dat u wenst te lenen kleiner is dan 1.000 euro. Tot dat bedrag hoeft immers geen BKR toetsing uitgevoerd te worden. Ook wanneer u een lening afsluit bij een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten dient u geen rekening te houden met een BKR toetsing.

Voordelen met BKR toetsing lenen
Aan lenen met BKR toetsing zijn heel wat interessante voordelen verbonden. Door een toetsing uit te laten voeren geeft u immers aan dat u een betrouwbare financiële partner bent. Dat zorgt er voor dat de bank of financiële instelling vertrouwen in u krijgt waardoor de kostprijs niet nodeloos de hoogte in wordt gejaagd. Wanneer u een beroep doet op een financiële instelling die geen BKR toetsing uitvoert zult u immers altijd rekening moeten houden met een aanzienlijk hogere kostprijs. Daarnaast is het voor veel kredietnemers van belang dat ze hun kredieten kunnen onderbrengen bij het vaste en vertrouwde huisbankier. Wanneer u zonder BKR toetsing geld wenst te lenen is de kans dat dit mogelijk is echter zeer klein.