Wat registreert het BKR?

Iedereen heeft inmiddels ongetwijfeld wel al eens gehoord van het BKR, maar wat registreert het BKR nu precies? Hoewel het BKR niet meer uit de Nederlandse financiële wereld is weg te denken zijn er nog steeds heel wat potentiële kredietnemers die onvoldoende of zelfs in het geheel niet op de hoogte zijn van de precieze werking van het BKR. Feit is in ieder geval dat alle banken in Nederland de verplichting hebben om een toetsing uit te voeren bij het BKR alvorens een financiering aan een bepaalde persoon toe te kennen. Wanneer blijkt dat de persoon in kwestie een dossier lopende heeft bij het BKR kan dat ernstige gevolgen hebben wat het al dan niet toegekend krijgen van een krediet betreft. In dit artikel vertellen we u graag meer over de werking van het BKR en leggen we u uit wat het BKR precies registreert.

Bureau Krediet Registratie
Het BKR, voluit het Bureau Krediet Registratie is een instelling die er op toeziet dat inwoners van Nederland die reeds met schulden te kampen hebben zich niet nog meer in nesten werken. Veel mensen sluiten verschillende financieringen af om er vervolgens achter te komen dat ze niet over de middelen beschikken om hun financiële verplichtingen na te komen met alle gevolgen van dien. Deze situatie heeft er voor gezorgd dat het BKR in het leven werd geroepen. Met de komst van het BKR kwam voor Nederlandse banken ook meteen de verplichting om een zogenaamde toetsing uit te voeren alvorens een krediet te verstrekken. Iedere bank in Nederland die een lening afsluit is met andere woorden verplicht om eerst na te gaan of de kredietnemer in kwestie over een dossier bij het BKR beschikt of niet. Is dat het geval, dan zal de aard van de codering bepalen of de kredietnemer het krediet in kwestie alsnog krijgt toegekend of niet. Een bank heeft dus met andere woorden steeds het recht om een krediet te weigeren wanneer blijkt dat de kredietnemer over een notering bij het BKR beschikt.

Schulden uit het verleden
Op de vraag wat het BKR precies registreert bestaat een eenvoudig antwoord. Eigenlijk is een dossier bij het BKR niets meer of minder dan een beeld van alle schulden die de persoon in kwestie in het verleden heeft opgestapeld. Er wordt echter speciale aandacht besteedt aan de schuld die op de dag van de kredietaanvraag nog openstaat, want op het einde van de rit is het vaak die schuld die zal bepalen of er al dan niet een krediet kan worden afgesloten. Wij ooit een BKR codering heeft gehad, maar die inmiddels heeft kunnen wegwerken zou dan ook in principe geen probleem mogen hebben met het afsluiten van een krediet, althans wanneer de persoon in kwestie ook over de nodige financiële mogelijkheden beschikt.