BKR registratie aanvragen

Wanneer u op het punt staat om een lening aan te vragen en u niet zeker bent of u al dan niet beschikt over een BKR codering is uw BKR registratie aanvragen bijzonder belangrijk. Alleen door het aanvragen van uw BKR registratie kunt u er immers zeker van zijn over welke codering u beschikt en welke invloed deze eventueel kan hebben op uw lening. Het is immers een feit dat Nederlandse banken altijd een BKR toetsing uitvoeren alvorens een lening toe te kennen. Wanneer blijkt dat u over een BKR codering beschikt kan dat mogelijk een probleem opleveren. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar is afhankelijk van de codering in kwestie. In ieder geval vertellen we u in dit artikel graag hoe uw BKR registratie aan te vragen zodat u zo goed mogelijk bent voorbereid op uw kredietaanvraag.

BKR registratie rechtstreeks aanvragen
Allereerst is het goed om te weten dat iedereen recht heeft op inzage. De Nederlandse wetgeving verplicht het Bureau Krediet Registratie met andere woorden om iedereen die er naar vraagt inkijk te geven in hun eigen persoonlijk dossier bij het BKR. De eerste mogelijkheid om uw BKR registratie aan te vragen is door rechtstreeks contact op te nemen met het BKR zelf. Let wel, het heeft geen zin om zonder afspraak naar het hoofdkantoor in Tiel te trekken. Om uw dossier in te kijken dient u immers altijd een afspraak te maken. Verder moet u eveneens altijd in het bezit zijn van uw identiteitskaart en dient u een bedrag te betalen van 4,50 euro. Wanneer u ver van het BKR hoofdkantoor afwoont kunt u er echter ook voor kiezen om uw BKR registratie bij uw plaatselijke bank aan te vragen.

BKR registratie aanvragen via uw bank
Wanneer u, uw BKR registratie wenst aan te vragen via uw bank zult u gebruik moeten maken van een invulformulier welke is terug te vinden in de folder “Wat doet BKR voor mij”? Dit invulformulier dient u in te vullen en te overhandigen aan de medewerker van de bank. In dit geval zult u zich moeten kunnen legitimeren aan het loket en zult u eveneens de bijdrage van 4,50 euro aan uw bank moeten betalen. Vervolgens zal de bank het formulier aan het BKR bezorgen en kunt u na enige tijd een kopie bij u thuis verwachten. Ook op deze manier is het dus perfect mogelijk om u voor te bereiden op een eventuele kredietaanvraag.