Compensatieregeling woekerpolissen

Op 10 maart 2012 in kassa komt het onderwerp Compensatieregeling woekerpolissen aan bod. Begin 2006 zijn veel woekerpolissen ontdekt bij verschillende banken (Reaal, Aegon, Nationale Nederlanden). Als compensatie naar de consument zouden al deze banken een compensatieregeling moeten inleveren en uitbetalen maar dit is in veel gevallen nog niet gebeurd. De consumenten met deze woekerpolissen wachten dus nog vaak op deze compensatie en vaak dus nog steeds op de compensatieregelingen. Het zijn niet een aantal consumenten die wachten op Compensatieregeling woekerpolissen, maarliefst 7 miljoen woekerpolissen zijn er bekend.

In deze compensatieregeling voor de woekerpolissen betreffende verzekeringen moet de hoogte van de compensatie worden aangegeven. Deze is vaak hoog om imago schade te beperken maar ik kassa werd er een voorbeeld gegeven waarbij de compensatie nog geen 3 % was van de gemaakte kosten. Er moet vaak per persoon een regeling worden getroffen dus dit kost aardig wat tijd. Het is daarom dat de Compensatieregeling woekerpolissen nog niet echt van de grond komt. Daarnaast is er ook een deel onwil en onkunde bij deze banken die er voor zorgt dat de Compensatieregeling voor woekerpolissen niet echt opschiet.

De Compensatieregeling voor woekerpolissen is in het leven geroepen omdat de verzekeraars in 2006 polissen met vage kosten af gaf en inhoudingen tot wel 50 procent deden. Dit is een enorm hoog percentage en inmiddels is vastgelegd dat dit nog maar 3,5 % mag zijn. Zijn er meer kosten dan moet dit ook gecompenseerd worden.

Inmiddels zijn de volgende cijfers bekend gemaakt door kassa betreffende het aantal mensen dat nog benaderd moet worden door de betreffende banken die te maken hebben met de Compensatieregeling voor woekerpolissen.

Nationale Nederlanden 92% van de klanten niet op de hoogte Compensatieregeling woekerpolissen.
Reaal 83% van de klanten niet op de hoogte Compensatieregeling woekerpolissen.
Aegon 15 % van de klanten niet op de hoogte Compensatieregeling woekerpolissen.
Achmea 5% van de klanten niet op de hoogte Compensatieregeling woekerpolissen.
ASR 0,5 % van de klanten niet op de hoogte Compensatieregeling woekerpolissen.
Delta Lloyd 0,0 % dus alle klanten op de hoogte van de Compensatieregeling woekerpolissen.

Zoals te zien moeten de Nationale Nederlanden nog 92 % van hun klanten inlichten over de compensatie regeling. Dit is ongelooflijk en wat dat betreft doen Delta Lloyd maar ook ASR het veel beter. Waarschijnlijk zal er ook dankzij de aandacht van Kassa schot in de zaak komen en bij Reaal verzekeringen 83 % e Nationale Nederlanden 92% is dit zeker nodig. Wilt u meer weten over het BKR? Kijk dan op deze site over BKR Opvragen.