Geen BKR Registratie meer met telefoon abonnementen

Sinds ongeveer een jaar stoppen telefoon providers met het doorgeven van achterstanden op de betaling van telefoon abonnementen aan het BKR wat resulteert in een BKR-registratie. Dit houdt in dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden voor de klanten van de telefoon providers evenals voor de telefoon bedrijven zelf. Voor dit jaar was er namelijk wel vaker het geval dat mensen een BKR Registratie met telefoon abonnementen een BKR Registratie kregen iets wat veel impact kan hebben op de consument. Daarom werd algeheel afgesproken door telefoon providers dat zij geen achterstanden meer doorgeven aan het BKR.

Telefoon providers stoppen met BKR-registratie en dat was een jaar geleden groot nieuws, want een abonnement één keer te laat betalen kon resulteren in een BKR-registratie. En een BKR-registratie kon en kan nog steeds resulteren in grote problemen en noodzakelijke veranderingen te weeg brengen mocht u een BKR-registratie hebben. Gewoon geld lenen is dan niet meer mogelijk en geld lenen zonder BKR Toetsing wordt dan noodzakelijk wat veel duurder uit kan komen zo valt te lezen in het artikel geld lenen zonder BKR toetsing.

Er zijn gevallen bekend waarbij het niet betalen van een maandelijkse abonnement kosten van circa 30 euro resulteerde in beslag name op alle inkomsten die iemand binnenkreeg en bijna alle goederen die personen bezaten. Om dit in de toekomst te voorkomen stoppen Telefoon providers stoppen met BKR-registratie. En dit is goed nieuws want de Telefoon providers die stoppen met BKR-registratie kunnen niet meer, meestal onbewust niet wetende wat de gevolgen zijn, het leven van mensen jaren lang verpesten.

Abonnement zonder BKR

Telefoon providers stoppen met BKR-registraties bij telefoon abonnementen en dit is maar goed ook want het kon echt niet zo langer. Wat gebeurd er met de mensen die door telefoon providers een BKR-registratie hebben gekregen voordat de Telefoon providers stopte met BKR-registratie. Helaas blijven deze mensen registreert bij het BKR, hier valt niets aan te toen en de BKR-registratie die ze hebben gekregen zal ook niet te verwijderen zijn. Heel jammer voor deze personen maar wel begrijpelijk van het BKR de schuld ligt dan ook bij de telefoon providers en hun wijze van handelen omtrent het BKR. Maar sinds een jaar dus geen BKR Registratie met telefoon abonnementen meer. Hopelijk zullen deze mensen snel van  hun BKR-registratie afkomen, maar de gedachte dat veel mensen worden behoudt doordat Telefoon providers stoppen met BKR-registratie doet de mens deugt.

Telefoon providers stoppen met BKR-registraties bij telefoon abonnementen en dit wordt ook uitgevoerd zoals afgesproken, gelukkig maar want dit bespaard heel wat mensen een hele hoop ellende in de toekomst! Geen BKR Registratie met telefoon abonnementen meer en dit stemt tot tevredenheid bij veel mensen.