Geplaatst op

BKR in 2013

Het jaar is bijna afgelopen en het BKR is weer een jaar langer op deze wereld. Wat is er allemaal gebeurd en wat brengt de toekomst van het BKR met zich mee? Het BKR is op zich niet veel veranderd ten opzichte van het vorig jaar maar er wordt in deze crisistijd wel een grote vraag gedaan naar de capaciteiten van het BKR want het aantal BKR aanvragen is niet gering geweest dit jaar. Ook voor volgend jaar is de verwachting dat het aantal aanvragen bij het BKR weer flink zal zijn omdat de economie nog altijd niet de oude is.

Voor 2013 staan er veranderingen voor de deur die verschillende groepen zullen bereiken. Ten eerste een verandering die het BKR wilt doorvoeren als we het hebben over het aanvragen van het BKR. Als alles goed gaat kunnen ergens in 2013 de aanvragen van het BKR online worden aangevraagd en dat betekend dat u niet meer langs de bank hoeft te gaan. Dit is voor veel mensen een verbetering en het zorgt ervoor dat u anoniemer uw BKR kunt opvragen. Deze verandering geldt dus voor iedereen. De verwachting is wel dat u nog altijd langs de bank kunt gaan totdat de werking van het online systeem perfect werkt.

Een andere verandering die gewenst is door het BKR maar waar absoluut nog geen bindende beslissingen over zijn genomen zijn de registraties van studenten bij het BKR. Studenten hebben vaak een studieschuld en zouden met de nieuwe regels betreffende het leenstelsel zouden het aantal studenten met schulden sterk kunnen stijgen. De noodzaak om registraties van studenten met schulden bij te houden is dan ook groter dan ooit en vandaar de wens van het BKR om studenten met schulden te registreren.

Het BKR zal in 2013 dus weer moeten bewijzen dat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden van onze maatschappij. Dit betekend dus moderniseren en kwesties zoals hierboven beschreven met studenten juist aanpakken. Ook het toenemende aantal huizenbezitters dat verlies leidt met de verkoop van hun huizen betekend een nieuw vraagstuk voor het BKR. Of het BKR deze vraagstukken in 2013 succesvol gaat aanpakken zal de toekomst uit moeten wijzen.

Geplaatst op

Studenten geregistreerd bij BKR

Binnen nu en afzienbare tijd kunnen studenten wel eens geregistreerd gaan worden bij het BKR. Op dit moment genieten studenten nog van een status waarbij zij ondanks schulden bij bijvoorbeeld het DUO niet geregistreerd worden door het BKR. Dit terwijl dus alle andere schulden van consumenten wel bij het BKR worden geregistreerd.

Studentenvakbond LSVB
Studentenvakbond LSVB ziet het BKR als een medestander om het aankomende leenstelsel tegen te gaan. De directeur van het BKR is namelijk ook van mening dat er zeer waarschijnlijk veel studenten met schulden bij gaan komen als het financiële leenstelsel wordt geïmplementeerd. Volgens het LSVB mag geen enkele student last krijgen van schulden die zo hoog zijn dat het lastiger wordt om na de studie een hypotheek te krijgen. Dit gaat echter wel gebeuren als studenten bij het BKR worden geregistreerd. Het argument is dus tegen het leenstelsel dat dit studenten na hun studie in de problemen gaat brengen en dit is absoluut een valide punt. Met het huidige stelsel van financiering is er geen sprake van hoge schulden en dus van de noodzaak om BKR Registraties toe te passen op studenten

Wat zou een registratie voor jou betekenen?
Een registratie bij het BKR betekend dat je tijdens je studie gewoon kunt blijven lenen om je studie mede te bekostigen. Na je studie echter sta je als schuldenaar bij het BKR. Deze status kunnen banken opvragen en het krijgen van een hypotheek zal dan ook moeilijk worden. Hoogstwaarschijnlijk zul je eerst een je studie schulden moeten afbetalen voordat een eigen huisje aan de orde komt. En dit terwijl de toekomst er voor veel studenten toch florissant uitziet gezien hun opleiding. Voor nu is het registreren van studenten bij het BKR nog niet ingevoerd, maar dat zou dus met het ingaan van het sociale leenstelsel wel eens snel kunnen veranderen.

Inlezen over het BKR
Het is dus als aanstaande of huidige student slim om je nu al in te lezen over de gevolgen van studie schulden en wat een BKR Registratie nog meer voor gevolgen kan hebben. Wij hebben meer dan 120 artikelen over het BKR en gerelateerde onderwerpen dus kijk eens verder.

Geplaatst op

Hypotheek vaker te laat betaald

Meer en meer huiseigenaren lopen achter met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten zo blijkt uit cijfers van het BKR –Bureau Krediet Registratie. De cijfers zijn wat ons betreft zelfs schrikbarend hoog en lopen snel op. Er zijn op dit moment namelijk meer dan 72.000 woningbezitters met een hypotheek die een achterstand hebben. Een achterstand op hypotheek betalingen is overigens als je meer dan 90 dagen (3 maanden) achterloopt met de betaling van de hypotheek. Deze betaling wordt dus vaker te laat betaald. Meer over de cijfers van het BKR vindt u verder in dit artikel.

BKR cijfers achterstanden Hypotheken
Er zijn op dit moment dus 72.000 achterstanden van woningbezitters. Dit zijn er 10.000 meer dan begin dit jaar. Dat is een stijging van 16 % ten opzichte van het begin van het jaar. Een ongelooflijke stijging welke maar weer eens duidelijk maakt dat veel Nederlanders moeite hebben met het betalen van hun hypotheek. En de directeur van het BKR (Van den Bosch) beaamt dit met zijn volgende uitspraak over de cijfers: ‘’Een hypotheek niet betalen is een van de laatste dingen die je doet. Daar is waarschijnlijk al veel ellende aan vooraf gegaan’’ aldus de directeur van het BKR. Dit toont eens te meer aan dat het niet goed gaat en dan huizenbezitters het lastig hebben. Steeds meer consumenten hebben dus problemen met het afbetalen van hun hypotheek. Dit steeds vaker te laat betalen zal ook steeds meer gewone bedrijven en kredietverstrekkers kunnen raken welke geld moeten afboeken op deze hypotheken. Overigens zal het niet onwaarschijnlijk zijn dat bij een grote stijging de gewone burger zonder schulden, die netjes op tijd afbetaald hier de dupe van wordt doordat er hogere rentes worden gevraagd waarmee verlies op slechte hypotheken kan worden weggewerkt.

Weinig zicht op betalingsachterstanden
Het BKR heeft volgens de directeur Van den Bosch ook nog een s te weinig zicht op betalingsachterstanden in het algemeen. Het BKR werkt aan een nieuw systeem om nog meer schulden te registreren. Hier zullen de banken en kredietverstrekker tevreden mee zijn net als de consument welke geen achterstanden/schulden heeft. De 7 % negatief geregistreerde consumenten bij het BKR van de ruim 9 miljoen in totaal zullen hier fel tegen zijn.

Geplaatst op

BKR moet transparanter

De voorzet is gegeven; ‘Het BKR moet transparanter’ aldus voorzitter Eijffinger van de Raad van Commissarissen van het Bureau Krediet Registratie.

Hoofddoel verandering
Voorzitter Eijffinger vindt dat het BKR opener en transparanter moet worden. Hoofddoel van de verandering moet zijn dat de mensen makkelijker hun dossiers moeten kunnen in zien. Dit betekent dus eenvoudiger BKR Opvragen, misschien wel goedkoper en sneller antwoord op uw aanvraag. Het tweede hoofddoel is om mensen die geregistreerd staan makkelijker hun BKR Registratie moeten kunnen corrigeren als deze niet terecht is. Dit komt nogal eens voor en het BKR is tot nu toe altijd heel stug geweest met veranderen van deze registraties. De instantie werkt had aan transparantie en voorzitter Eijffinger zegt daar wel nadrukkelijk bij; ‘zonder dat de privacy in gevaar komt’

Ontwikkeling idee
Voorzitter Eijffinger komt eindelijk tot deze conclusies omdat de crisis zorgt voor steeds meer schulden. Deze schulden maakt steeds duidelijker dat er meer mensen zijn die de transparantie van het BKR niet altijd even goed is. Het geven van meer inzicht aan mensen in hun eigen financiën kan volgens Eijffinger ook voorkomen dat er schulden ontstaan dus daarom deze maatregelen. Als dat echt zo is dan is de stap logisch, want zoals voorzitter Eijffinger zelf zegt; ‘ Het is van maatschappelijk belang dat het BKR mensen helpt zichzelf te beschermen tegen schulden.’

Wilt u meer weten over het BKR dan moet u zeker eens verder kijken op onze site. Wilt u lenen met een BKR Registratie dan kunt u ook de advertenties bekijken. Maar wilt u informatie hebben over een bepaald onderwerp van het BKR dan kunt u dat hier zeker vinden, maak gebruik van de zoekfunctie rechtsboven op de pagina.

Geplaatst op

Geldzorgen nemen toe volgens het BKR

Volgens het BKR zijn er steeds meer en meer Nederlanders die problemen hebben met het terugbetalen van leningen. Het BKR laat weten dat er een grote toename zal zijn van achterstanden bij het BKR.

Toename problemen schulden
Het Bureau Krediet Registratie oftewel BKR dat alle leningen die zijn verstrekt bijhoudt meet een toename in het aantal mensen dat deze leningen niet kan terugbetalen. Het BKR verwacht dat eind 2012 het aantal achterstanden en dus mensen met een BKR Registratie zal toenemen tot een verbijsterende 720.000 mensen. Als we dat in een percentage uitdrukken is dat een stijging van 6 procent in 2008 naar 8 procent in 2012. Een toename van het aantal achterstanden met maar liefst 33 procent. Deze toename is zoals hieronder ook zal worden uitgelegd een belangrijke indicatie van de problemen die Nederlanders hebben met het betalen van hun schuld en dus een indicatie van de economische situatie in een land.

Nog grotere geldzorgen
Aangezien het BKR bepaalde belangrijke achterstanden niet bijhoudt zoals achterstanden betreffende de belasting, zorgverzekering en woningcorporaties zijn de problemen daadwerkelijk nog hoger dan de 720.000 achterstanden. Omdat mensen met een achterstand in deze categorie gewoon kunnen blijven lenen zullen de problemen zich zeker gaan opstapelen. Het BKR zou deze achterstanden al langer ook willen bijhouden en misschien is het voor Nederland goed als dit ook gaat gebeuren. De opstapeling van schulden is slecht voor de gehele economie aangezien de consument en de bedrijven er voor op moeten draaien. Het aantal achterstanden van de consument in Nederland is zeer zorgwekkend te noemen en is een belangrijke indicatie van hoe het er voor staat met de Nederlandse economie.

Geplaatst op

Alle Miljarden bezuinigingen op een rij

Alle Miljarden bezuinigingen op een rij
De Tweede Kamer heeft een akkoord bereikt over een bezuinigingspakket dat moet gaan voldoen aan de 3 procent die Brussel heeft gesteld aan alle Europese landen. In dit artikel vindt u alle miljardenbezuinigingen op een rij zodat u kunt zien waar u wordt geraakt in uw portemonnee. Het is uiteraard een grove schets en van alle miljardenbezuinigingen op een rij in dit artikel kan ik er geen bevestigen als een definitieve bezuiniging.

De partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het eens geworden over een pakket bezuinigingen van miljarden die Nederland weer op de goede weg te zetten in deze crisis. De meeste maatregelen zijn al langer punt van discussie en dit is dus ook niet meteen een verassing te noemen. Sommige punten zijn echter nieuw en enkele oude bezuinigings maatregelen van het kabinet zijn teruggedraaid. Om een goed overzicht te kunnen geven van deze maatregelen hebben wij hier voor u alle miljardenbezuinigingen op een rij:

1) De AOW leeftijd gaat in 2013 al met één maand omhoog en wordt de komende jaren versneld ingevoerd. IN 2019 is d pensioenleeftijd dan 66 en in 2024 67 jaar.
2) Het hogere tarief van de BTW gaat met 2 procent omhoog.
3) De Hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken volledig afgelost worden om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.
4) Voor mensen met een inkomen tussen 33.000 en 43.000 euro mogen de huren worden verhoogd.
5) De overdrachtsbelasting blijft 2 procent waar dit normaal 6 procent is.
6) Werkgevers betalen de eerste 6 maanden de WW voor de werknemer.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen van alle miljardenbezuinigingen. Zoals al genoemd zijn de uitwerkingen nog niet bekend en daarom de opbrengsten precies moeilijk te schatten.

7) Nullijn voor ambtenaren met enkele uitzonderingen.
8) Extra belastingen voor hogere inkomens.
9) Accijns: brandstof, alcohol, tabak.
10) Bankenbelasting verdubbelt.
11) Enkele verzachtingen van de gemaakte akkoorden PVV, VVD & CDA zoals verlaging van bezuinigingen op passenonderwijs, griffierechten en de natuur.

In het kort zijn dit de belangrijkste afspraken. Voor alle partijen zijn er maatregelen komen te vervallen of juist geëist zodat elke partij wel enkele maatregelen heeft van alle miljardenbezuinigingen die in hun straatje passen. Hierdoor kon er binnen 48 een akkoord liggen waar de coalitie dit in 7 weken niet konden. Wij zullen meerdere artikelen schrijven als alle miljardenbezuinigingen op een rij duidelijker worden.

Geplaatst op

Telefonisch BKR Opvragen

Is het mogelijk om Telefonische uw BKR op te vragen en waarom wel of niet? Om meteen met de deur in huis te vallen, Telefonische BKR Opvragen is niet mogelijk.

Waarom geen Telefonisch BKR Opvragen?
De vraag; ‘Waarom geen Telefonisch BKR Opvragen?’ is heel simpel te beantwoorden, u kunt niet Telefonische BKR Opvragen omdat u zich moet legitimeren bij de bank waar u uw BKR wilt opvragen. Er is geen andere reden waarom het niet zou kunnen maar via de telefoon identificeren is (vooralsnog) niet mogelijk waardoor Telefonisch uw BKR Opvragen dus ook niet mogelijk is. Helaas kunnen we hier niets anders van maken en moet u dus toch naar de bank om uw BKR op te vragen. Of is er nog een andere mogelijkheid om uw BKR op te vragen…..

Online BKR Opvragen
Deze is er, de andere mogelijkheid om uw BKR op te vragen is om dit online te doen. U kunt vanaf het begin van 2012 online BKR opvragen en dit maakt het toch mogelijk om uw BKR op te vragen zonder dit via de telefoon te doen.  Telefonisch BKR Opvragen is dus niet mogelijk maar de twee andere opties die u zijn gegeven zijn; Online BKR Opvragen en bij de bank uw BKR Opvragen.

Toekomst Telefonisch BKR Opvragen
Ik denk dat in de toekomst ook de mogelijkheid zal zijn om Telefonisch BKR Opvragen. Dit is net als met online BKR opvragen. Lange tijd heeft het geduurd totdat dit er was maar nu is het er en het werkt. De volgende stap is dus misschien wel Telefonisch BKR Opvragen. Echter moet u zich afvragen of dit wel nut heeft want Online BKR Opvragen is goedkoper dan Telefonisch BKR Opvragen en aangezien bijna iedereen nu wel internet heeft moet dit geen probleem zijn. Misschien ziet het BKR er zelf dus niets om Telefonische BKR Opvragen maar als er in de toekomst nog vraag is van de consument, bijvoorbeeld als Online BKR Opvragen niet goed werkt dan zal Telefonisch BKR Opvragen misschien toch wel is een optie kunnen worden.

Geplaatst op

Online BKR Opvragen

Vanaf begin 2013 is online BKR opvragen een mogelijkheid. Het BKR gaat mee met de technologische mogelijkheden van tegenwoordig en online BKR opvragen is dan ook een prima manier om uw BKR op te vragen.

Online BKR Opvragen
U kunt dus online uw BKR opvragen. Waar het eerst zo was dat u alleen schriftelijk uw BKR bij een bank kon opvragen kunt u dit nu ook online doen. Dit is erg handig en bespaard in ieder geval veel tijd voor u als consument. U hoeft nu niet meer naar de bank en dit kan veel tijd schelen. Daarnaast kunt u nu anoniemer uw gegevens opvragen aangezien u niet meer naar de bank hoeft en uw formulier hoeft in te leveren bij een bank.

Kosten Online BKR Opvragen
De kosten van uw online BKR Opvragen zullen waarschijnlijk liggen rond de huidige prijs van uw BKR Opvragen wat neerkomt op ongeveer 4,95 euro. Duidelijk is dat het niet gratis is wat ook logisch is, dit zou een stortvloed van aanvragen te weeg brengen. Online uw aanvraag indienen bespaart al aardig wat administratie waardoor het sneller zal gaan. U kunt uw aanvraag ongetwijfeld eerder binnen verwachten, maar het brengt dus nog steeds kosten met zich mee.

Online BKR Opvragen, waarom nu pas?
Waarom is het nu pas mogelijk om online uw BKR op te vragen, maar naar mijn idee heeft het BKR lang gewacht omdat het gaat om gevoelige informatie wat zeker niet op straat moet komen te liggen. Laatste tijd is veel in het nieuws dat sites worden gehackt, gekraakt, uit de lucht gehaald noem het maar op. Ik zou daarom met dergelijke informatie zelf ook lang wachten tot dat zeker is dat Online BKR Opvragen 100 % veilig is. Tevens is het nu goed mogelijk om u zelf te identificeren op internet waardoor BKR gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen en wat u verzekerd dat u volkomen veilig uw BKR online kunt aanvragen.

Conclusie: Online BKR Opvragen
U kunt nu dus online uw BKR opvragen. Wij  adviseren om vooral uw BKR online op te vragen dit gaat sneller en goedkoper. Maar let op want het kan zijn dat u hierdoor denkt dat u niet meer in de realiteit leeft en denkt dat uw schulden alleen bestaan omdat er een negatief getal op uw bankrekening staat. Wees er van bewust dat u uw schulden altijd moet afbetalen.

Hopelijk hebt u geleerd dat u nu dus uw BKR online kunt opvragen op een veilige en relatief makkelijke manier (er is nog steeds wel wat werk voor nodig). Meer weten over telefonisch uw BKR opvragen leest u in dit artikel over Telefonisch BKR Opvragen. Telefonisch uw BKR opvragen is namelijk ook een prima manier om uw BKR op te vragen als u bijvoorbeeld in het buitenland zit.

Geplaatst op

Voorspelling: Aantal BKR Hypotheken omlaag

Nederland zit sinds kort weer in een recessie en niet alleen de overheid, maar ook de banken moeten flink bezuinigen op hun uitgaven. Banken stellen strengere eisen waardoor zij bijna geen mogelijkheid meer zien om BKR Hypotheken uit te lenen. Zij weten ook dat BKR Hypotheken winstgevend kunnen zijn maar in deze slechte economische periode willen, kunnen en mogen zij niet zoveel risico meer nemen.

Voorspelling: Aantal BKR Hypotheken omlaag
Mijn voorspelling is dus dat de komende jaren het aantal BKR Hypotheken omlaag gaat terwijl het aantal mensen die een BKR Hypotheek willen niet omlaag gaat maar juist zal stijgen omdat steeds meer mensen in de problemen komen door de recessie waar Nederland in zit. En ook als we weer uit dit dal klimmen is mijn voorspelling dat het wel is lange tijd heel moeilijk zou kunnen worden om een BKR Hypotheek af te sluiten.

Uitleg voorspelling
Ik ga er van uit dat de banken, en dit is ook al het geval, straks moeten afschrijven op papier opgekocht van landen die er slecht voorstaan.  Denk aan Griekenland, Spanje, Italië. Op Grieks staatspapier is al afgeschreven door het akkoord dat is bereikt door vele banken om een groot deel van de schuld van de Grieken weg te boekhouden om het zo te noemen. Maar de rekening is dus voor de Europees want hierdoor komen hardwerkende burgers in Nederland en burgers uit andere Europese landen in de problemen omdat dit toch voor elke bank een fikse tegenvaller is. Vooral starters zullen het lastig krijgen omdat zij vaak weinig liquiditeit hebben opgebouwd. En ook zullen mensen die schulden hebben zeer veel problemen tegen gaan komen als zij geld willen lenen.

Consumenten die bij het BKR staan zullen veel meer moeite hebben geld te lenen dan vroeger toen banken nog genoeg geld hadden om risico te nemen. Nu hebben de banken dat niet meer en zullen als eerste aan de risico groepen minder leningen worden verstrekt. Een BKR Hypotheek zal dus de  komende jaren veel minder een optie zijn dat dit was. Nu is al te zien dat het aantal schuldsaneringen flink omhoog is gegaan en dit is voorbode voor de juiste uitkomst van de voorspelling: Het aantal BKR Hypotheken gaat de komende jaren omlaag.

Geplaatst op

Steeds meer schuldsaneringen

Er zijn steeds meer schuldsaneringen. Sinds 2009 is het aantal schuldsaneringen steeds aan het stijgen. De schuldsaneringen houdt in dat particulieren en zelfstandige ondernemers die niet meer kunnen voldoen aan hun schulden via de schuldsanering een uitweg te vinden waarbij zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer respectievelijk nog een deel van het krijgen als afbetalen. Zo ziet de kredietverstrekker nog een deel van het geld terug en de kredietnemer heeft na de schuldsanering weer de mogelijkheid zijn of haar leven op te bouwen. (Meer info over BKR en Schuldsanering.

Info schuldsanering
Uiteraard hoeft het niet altijd een kredietverstrekker of kredietnemer te zijn die deze schuldsanering regeling gebruiken. Zoals de titel in schuldsanering al zegt wordt er dus een deel van de schuld gesaneerd dit betekend kwijtgescholden/ afgeschreven. Dit is zeker niet gunstig voor de schuldeiser maar ze zien nog iets van hun geld terug en dat is meestal meer dan waarop gerekend is mits natuurlijk de schuldenaar de jaren in de schuldsanering goed doorstaan. De schuldsanering betreft een periode van 3 jaar waarin zoveel mogelijk aan de schuldeiser wordt terugbetaald en waarna de rest schuld meestal wordt kwijtgescholden.

Feiten over de stijging schuldsanering
In 2011 zijn ruim 11.000 schuldsaneringen beëindigd. 77 % hiervan werden op een goede manier beëindigd wat inhoudt dat na de schuldsaneringen 77% van de mensen een kwijtschelding kregen en verder konden met hun leven. Opvallend is dat vooral het aantal schuldsaneringen steeds meer stijgt in Friesland en Zuid-Holland.

Steeds meer schuldsaneringen door schuldeiser,woningmarkt en economie
De steeds grotere toename van het aantal schuldsaneringen is vooral te wijten aan de economische crisis. Mensen verliezen hun baan en kunnen vaak leningen of aangekochte dure producten op termijn niet meer terugbetalen. Dit zorgt dus voor steeds meer schuldsaneringen. Verder hebben mensen steeds vaker, door de stagnerende huizenmarkt, te maken met dubbele woonlasten. Tevens tonen schuldeisers minder coulance omdat zij waarschijnlijk zorgen hebben of de consument de rekening nog kan betalen en dus strenger is op het terugvorderen.

Meer weten over schuldsaneringen en het BKR