Geplaatst op

Hypotheek met BKR

Wanneer u beschikt over een BKR codering en u toch een huis wenst aan te kopen zult u steeds een beroep moeten doen op een hypotheek met BKR. Het is in eerste instantie eigenlijk nog maar de vraag of een bank geneigd zal zijn om u van een dergelijke grote lening te voorzien wanneer u in het verleden reeds met een bepaalde schuld te maken heeft gehad. Wanneer u wel een bank bereidt zult vinden om u een hypotheek met BKR te verstrekken is de kans groot dat u te maken zult krijgen met zeer hoog oplopende kosten. Deze kosten moeten voor de bank het risico op een eventuele wanbetaling immers indekken. In dit artikel gaan we graag dieper in op deze toch wel moeilijke kwestie en geven we u enkele tips om uw hypotheek met BKR toch betaalbaar te houden.

Hoge kosten, grote kans op wanbetaling
Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat u graag over een eigen woning zou willen beschikken, maar het is nog maar de vraag of dat wel zo verstandig is wanneer u over een BKR codering beschikt. Zoals eerder reeds aangehaald is de kans bijzonder groot dat u te maken zult krijgen met torenhoge kosten. Op het eerste zicht kunnen die kosten financieel misschien wel haalbaar zijn, maar u raakt er erg veel geld door kwijt en de kans dat u op een bepaald ogenblik over te weinig financiële reserve zult beschikken is erg groot. Alvorens een hypotheek met BKR af te sluiten is het dan ook waarschijnlijk een beter idee om uw BKR codering te laten verwijderen. Wanneer u, uw openstaande schuld kunt aflossen en dit meldt aan het BKR zullen zij er alles aan doen om uw codering zo snel mogelijk aan te passen of te verwijderen. Wanneer u dan een hypothecaire lening wenst af te sluiten zult u dat gewoon via de reguliere kanalen kunnen doen en wat belangrijker is, tegen een normale kostprijs.

Toch een hypotheek met BKR afsluiten
Wanneer u toch een hypotheek met BKR wenst af te sluiten zijn er een aantal factoren waar u maar beter rekening mee kunt houden. Allereerst is het belangrijk om de verschillende aanbieders van hypotheken met BKR met elkaar te vergelijken. De ene financiële instelling is immers de andere niet wat het aanbieden van BKR leningen betreft. De kosten kunnen net als de voorwaarden aanzienlijk verschillen. Daarnaast is het misschien wel in het bijzonder bij een hypotheek met BKR van belang om te kiezen voor een zo kort mogelijke looptijd. Hoe langer uw hypotheek met BKR loopt des te meer kosten u immers zult moeten betalen. Hou er tot slot ook nog rekening mee dat een hypotheek met BKR in bepaalde gevallen niet kan worden herzien. De kans bestaat dus dat u gedurende de volledige looptijd van het krediet met de hoge kosten blijft opgezadeld.

Geplaatst op

Voorspelling: Aantal BKR Hypotheken omlaag

Nederland zit sinds kort weer in een recessie en niet alleen de overheid, maar ook de banken moeten flink bezuinigen op hun uitgaven. Banken stellen strengere eisen waardoor zij bijna geen mogelijkheid meer zien om BKR Hypotheken uit te lenen. Zij weten ook dat BKR Hypotheken winstgevend kunnen zijn maar in deze slechte economische periode willen, kunnen en mogen zij niet zoveel risico meer nemen.

Voorspelling: Aantal BKR Hypotheken omlaag
Mijn voorspelling is dus dat de komende jaren het aantal BKR Hypotheken omlaag gaat terwijl het aantal mensen die een BKR Hypotheek willen niet omlaag gaat maar juist zal stijgen omdat steeds meer mensen in de problemen komen door de recessie waar Nederland in zit. En ook als we weer uit dit dal klimmen is mijn voorspelling dat het wel is lange tijd heel moeilijk zou kunnen worden om een BKR Hypotheek af te sluiten.

Uitleg voorspelling
Ik ga er van uit dat de banken, en dit is ook al het geval, straks moeten afschrijven op papier opgekocht van landen die er slecht voorstaan.  Denk aan Griekenland, Spanje, Italië. Op Grieks staatspapier is al afgeschreven door het akkoord dat is bereikt door vele banken om een groot deel van de schuld van de Grieken weg te boekhouden om het zo te noemen. Maar de rekening is dus voor de Europees want hierdoor komen hardwerkende burgers in Nederland en burgers uit andere Europese landen in de problemen omdat dit toch voor elke bank een fikse tegenvaller is. Vooral starters zullen het lastig krijgen omdat zij vaak weinig liquiditeit hebben opgebouwd. En ook zullen mensen die schulden hebben zeer veel problemen tegen gaan komen als zij geld willen lenen.

Consumenten die bij het BKR staan zullen veel meer moeite hebben geld te lenen dan vroeger toen banken nog genoeg geld hadden om risico te nemen. Nu hebben de banken dat niet meer en zullen als eerste aan de risico groepen minder leningen worden verstrekt. Een BKR Hypotheek zal dus de  komende jaren veel minder een optie zijn dat dit was. Nu is al te zien dat het aantal schuldsaneringen flink omhoog is gegaan en dit is voorbode voor de juiste uitkomst van de voorspelling: Het aantal BKR Hypotheken gaat de komende jaren omlaag.

Geplaatst op

Een hypotheek met een BKR registratie

Het is goed mogelijk dat u zich af vraagt of het wel mogelijk is om een hypotheek af te sluiten terwijl uw geregistreerd staat bij het BKR, het antwoord hierop is ja! Hoewel het natuurlijk wel wat moeilijker zal gaan om een BKR hypotheek af te sluiten dan een situatie zonder BKR notering is het wel degelijk mogelijk om een dergelijke BKR hypotheek af te sluiten. Kijk op deze site speciaal voor informatie over het afsluiten van een Hypotheek ondanks uw BKR.

Omdat de marktomstandigheden de afgelopen jaren wat minder zijn geworden is een hypotheek krijgen met een BKR notering wel iets moeilijker. De bank zal u niet zomaar een hypotheek verstrekken, omdat zij u vaak als risicoklant zullen zien door uw BKR codering. Het is echter goed mogelijk dat dit een veel te snelle aanname is. Zo kan het zijn dat u gewoon een keer niet heeft kunnen betalen omdat u verhuisd was en de rekening verstuurd werd naar het oude huis of mogelijk nog andere situaties.

Enkele bedrijven en websites zijn gespecialiseerd in dit soort situaties en kunnen u, indien u wel aan enkele voorwaarden voldoet, helpen om toch een hypotheek aan te vragen. Veelal hebben deze organisaties goed contact met veel geldverstrekkers en verzekeraars en hun adviseurs kunnen zeer aantrekkelijke hypotheken voor u regelen. Wilt u meer informatie over het kopen van een woning? Lees dan dit artikel over woning kopen met een woning kopen stappenplan.

Meestal kun u gemakkelijk een aanvraag formulier invullen en een vrijblijvende offerte aanvragen waarna er zal worden gekken of u aan de eisen voldoet en u geholpen kunt worden aan een BKR hypotheek. Voorwaarden waar u aan kunt denken voor een BRK hypotheek  zijn: Het hebben van een A of A1 codering waarbij ook een H staat vermeld of een einddatum, geen achterstallige betaling op hypotheek en het niet hebben/gehad hebben van een schuldregeling. Heeft u dit dan komt u zeker in aanmerking voor een BKR hypotheek. Meer weten over Hypotheek ondanks BKR?

Geplaatst op

Hypotheek ondanks BKR codering

Een hypotheek afsluiten ondanks een BKR codering is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen die dromen van een eigen huis, maar over een BKR codering beschikken zien hun droom in rook opgaan, maar is dat eigenlijk wel nodig? Zijn er dan helemaal geen mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten wanneer je over een BKR codering beschikt? Het is inderdaad zo dat een BKR codering het verkrijgen van een hypotheek zeer moeilijk kan maken, maar daar staat tegenover dat veel afhangt van de codering waarover je precies beschikt. Daarnaast kan ook de financiële instelling waarbij je de hypotheek wenst af te sluiten van belang zijn. We vertellen je in dit artikel graag meer over een hypotheek ondanks BKR codering.

Een hypotheek ondanks BKR codering bij een Nederlandse bank
Laat ons eerst even de situatie bij een Nederlandse bank evalueren. Stel, je hebt een BKR codering en je wil een aanvraag voor een hypotheek indienen bij een Nederlandse bank, waar dien je dan allemaal rekening mee te houden? Allereerst is het belangrijk dat je gaat kijken naar de codering waarover je precies beschikt. Gaat het om een zogenaamde A1 codering, de laagste codering binnen het BKR, dan zou het kunnen dat je hypotheek alsnog wordt toegekend. Wanneer we het echter hebben over een A2, 3 of 4 codering, dan wordt het allemaal iets complexer. Je dient er rekening mee te houden dat een Nederlandse bank niet alleen rekening zal houden met het feit of je over een BKR codering beschikt of niet, maar dat men ook gaat kijken naar de codering waarover het precies gaat. In dat opzicht is een A1 codering natuurlijk veel minder gevaarlijk dan een hypotheek met A3 codering, wat niet wil zeggen dat ze met een A1 codering je maar wat graag een hypotheek zullen verstrekken.

Een hypotheek ondanks BKR codering bij een financieel bureau
Helemaal anders wordt het wanneer je een hypotheek ondanks BKR codering wenst af te sluiten bij een financieel bureau. Dergelijke kantoren hebben immers wel de mogelijkheid om geld te lenen, maar zijn niet bij het BKR aangesloten. Dit zorgt er voor dat ze tegenover het BKR ook geen enkele verplichting hebben en ze de keuze wat betreft het al dan niet toekennen van een lening volledig mogen baseren op basis van de financiële situatie van de aanvrager van de hypotheek. Een hypotheek met uitkering is in sommige gevallen ook mogelijk. Dit heeft een voordeel voor mensen met een BKR codering, maar je dient er rekening mee te houden dat het aanvragen van een hypotheek bij een financieel bureau nooit gegarandeerd succes met zich meebrengt. Ook zij zullen immers een onderzoek instellen naar je financiële situatie om op die manier in kaart te kunnen brengen of je al dan niet beschikt over voldoende mogelijkheden om een grote lening als een hypotheek terug te kunnen betalen. Wanneer men vermoedt dat dit niet het geval is zal ook een financieel kantoor weigeren om je de hypotheek te verstrekken, al heb je bij hun wel meteen de beste kans.

Conclusie
Er zijn heel wat mogelijke stappen die je kan ondernemen om alsnog een hypotheek ondanks BKR codering af te kunnen sluiten. Je kan er zelfs voor kiezen om een beroep te doen op buitenlandse banken, maar alles bij elkaar gezien is het waarschijnlijk verstandiger om te proberen om je BKR codering eerst op te lossen. Een dergelijke codering hangt immers altijd samen met een bepaalde schuld en het is nog maar zeer de vraag of het verstandig is om een hypotheek aan te gaan wanneer je reeds kampt met een bepaalde schuldenlast.