Geplaatst op

Met BKR toetsing lenen

Een bepaald bedrag met BKR toetsing lenen is tegenwoordig lang niet meer voor iedereen mogelijk. Steeds meer mensen hebben nu of in het verleden te maken (gehad) met schulden waardoor ze een BKR codering hebben toegewezen gekregen. Vanaf het ogenblik dat u over een dergelijke codering beschikt kan het verkrijgen van een lening bemoeilijkt worden. Een BKR codering hoeft niet per definitie uit te sluiten dat u nog geld kunt lenen bij een gewone Nederlandse bank, maar het kan er wel voor zorgen dat het prijskaartje van de lening hoog oploopt. Beschikt u niet over een BKR codering en wilt u een lening afsluiten, dan zal een toetsing door uw bank bij het BKR geen enkel probleem opleveren. We vertellen u in dit artikel graag alles over met BKR toetsing lenen.

Wat is een BKR toetsing?
Nederland beschikt over een bijzonder groot aanbod aan banken. Al deze banken zijn aangesloten bij het zogenaamde BKR, voluit het Bureau Krediet Registratie. Alvorens een krediet toe te kennen zijn al deze banken verplicht om bij het BKR na te gaan of de kredietnemer in kwestie toevallig niet over een openstaande schuld beschikt. Is dat het geval, dan zal aan de hand van de aard en de ernst van de schuld bepaald worden of de kredietnemer al dan niet nog een lening kan aangaan. Hoewel dit in grote lijnen de algemene regel is bestaan er ook verschillende uitzonderingen op. Eén van die uitzonderingen is wanneer het bedrag dat u wenst te lenen kleiner is dan 1.000 euro. Tot dat bedrag hoeft immers geen BKR toetsing uitgevoerd te worden. Ook wanneer u een lening afsluit bij een financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten dient u geen rekening te houden met een BKR toetsing.

Voordelen met BKR toetsing lenen
Aan lenen met BKR toetsing zijn heel wat interessante voordelen verbonden. Door een toetsing uit te laten voeren geeft u immers aan dat u een betrouwbare financiële partner bent. Dat zorgt er voor dat de bank of financiële instelling vertrouwen in u krijgt waardoor de kostprijs niet nodeloos de hoogte in wordt gejaagd. Wanneer u een beroep doet op een financiële instelling die geen BKR toetsing uitvoert zult u immers altijd rekening moeten houden met een aanzienlijk hogere kostprijs. Daarnaast is het voor veel kredietnemers van belang dat ze hun kredieten kunnen onderbrengen bij het vaste en vertrouwde huisbankier. Wanneer u zonder BKR toetsing geld wenst te lenen is de kans dat dit mogelijk is echter zeer klein.

Geplaatst op

Opvragen BKR Toetsing

Wilt u uw BKR Toetsing opvragen? Of wilt u meer weten of het nodig is uw BKR Toetsing op te vragen? Lees alles over BKR Toetsing opvragen!

Dit artikel delen we voor de duidelijkheid op in twee delen. Deel één is een stuk over waarom u uw BKR Toetsing zou willen opvragen en deel twee is hoe je dit dan kunt doen. Duidelijk toch?

Waarom Opvragen BKR Toetsing?
Waarom zou u uw BKR Toetsing Opvragen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden leggen we eerst kort uit wat het BKR precies doet. Het BKR registreert alle leningen in Nederland die worden uitgegeven. Banken die aan u een lening willen verstrekken checken eerst bij het BKR of u misschien ergens de afgelopen jaren een schuld heeft opgelopen. Is dit het geval dan zijn er twee opties. U betaald deze schuld gewoon af dan is er niets aan de hand. Hebt u echt een schuld waar u achter loopt op de betalingen dan heeft u een BKR Codering achter uw naam staan en dat is niet prettig. Als uw bank namelijk informeert bij het BKR of er schulden staan waaraan u niet kunt voldoen dan krijgen ze een ja te horen. Uw bank mag als u een goede uitleg heeft u alsnog een lening geven maar neem van ons aan dat minstens 19/20 leningen met een BKR worden geweigerd. Om te weten of u bij het BKR staat en kans maakt op een lening. Om te weten door wie u bent geregistreerd en voor welk bedrag moet u dus zoals het artikel zegt het Opvragen van uw BRK Toetsing.

Hoe kan ik mijn BKR Opvragen?
De volgende handeling is dus om uw BKR op te gaan vragen. Dit kunt u best eenvoudig doen. We verwijzen u door naar dit artikel waarin alle stappen van uw BKR Gegevens Opvragen worden uitgelegd: BKR Gegevens Opvragen. Toch leggen we hier ook nog even uit in het kort hoe u uw BKR Toetsing kunt opvragen. Uw BKR Toetsing gaat zo: ga naar uw eigen bank, vul hier het BKR Formulier in (vraag deze bij de balie). Vervolgens moet je na het invullen van het BKR Toetsing formulier uw ID laten zien aangezien BKR gegevens best persoonlijk zijn is dit belangrijk en verplicht. Tevens moet u 4,95 euro betalen om de kosten van het opvragen van uw BKR te kunnen dekken! Voor meer en duidelijkere uitleg leest u het artikel waar we hierboven naar verwijzen!