Wat weet het BKR over mij?

Om meteen de vraag: ”Wat weet het BKR over mij?” te beantwoorden kan ik u vertellen dat het BKR van u weet wat uw schulden zijn bij bedrijven die deelnemen aan het BKR. De deelnemers lijst van het BKR is te vinden op de site van het BKR. Het BKR weet welke schulden u de afgelopen vijf jaar bij deze bedrijven heeft gehad en hoe hoog deze schulden waren en zijn is ook bekend. Dit komt omdat krediet verleners verplicht zijn om het afgesloten krediet bij het BKR te melden. Dit doen ze natuurlijk niet allemaal van harte maar het is dus wel verplicht voor de bedrijven om uw schuld bij dit bedrijf door te geven, en de deelnemers sturen ook uw persoonlijke gegevens op zodat het BKR u terug kunt vinden en u op de hoogte kunt stellen van uw schuld.

Het BKR weet de volgende persoonsgegevens van u:

 • Woonplaats
 • Postcode
 • Adres
 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Geboorte naam

Sommige mensen vragen zich af of het BKR niet teveel weet van de BKR geregistreerden er bestaat namelijk ook zoiets als de wet bescherming persoonsgegevens en er zijn bepaalde privacy normen die niet overschreden mogen worden door bedrijven in het Nederland. Dit is wel vaker onderwerp van discussie geweest want het BKR weet nog meer van u dat alleen uw persoonsgegevens.

Het BKR heeft de volgende financiële gegevens van u als u geregistreerd bent:

 • Soort overeenkomst afgesloten met de deelnemers van het BKR
 • De maand waarin de overeenkomst is afgesloten
 • De maand waarin volgens de overeenkomst het geleende geld bedrag volledig moet zijn betaald
 • Het bedrag dat u maximaal mag besteden of het geleende bedrag
 • Het moment waarop de overeenkomst inging
 • En de maand waarin de overeenkomst is beëindigd

Dit is wat het BKR allemaal over u weet. Ik hoop dat hiermee de vraag: Wat weet het BKR over mij? grotendeels is beantwoord. Het BKR weet dus concluderend vrij veel over u en misschien weet het BKR wel meer dan u lief is.