Wat is de WSNP?

Wat is de WSNP? Hoe kan ik in de WSNP terechtkomen? Dit zijn DÉ twee vragen waar het in dit artikel over de WSNP om draait. De schuldsanering begint namelijk bij de WSNP dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Natuurlijke Personen betekent dat deze wet geld voor individuen en niet voor gehele bedrijven. Bedrijven zijn echter net zo veel betrokken omdat deze praktisch 10 van de 10 keer de schuldeiser zijn in de WSNP.

De WSNP is altijd een overeenkomst door de wet vastgesteld waarbij twee partijen tekenen voor deze overeenkomst. Dit maakt de regeling rechtsgeldig en dus is hier aan beide partijen zich hier ook aan te houden mochten ze de overeenkomst tekenen. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een reis waar beide partijen in mee gaan, maar de schuldeiser hoeft hiervoor niets te doen. Behalve een aantal jaar wachten en langzamerhand de schuld die de schuldenaar heeft langzaam zien slinken tot het afgesproken bedrag hoeft de schuldeiser niet zoveel te doen in de WSNP.

Ook al is de schuld nog niet helemaal of nog helemaal niet afbetaald – wat een kern kenmerk is van het WSNP – er kan geen beslag worden gelegd op de spullen van de schuldenaar nadat deze de WSNP succesvol heeft doorlopen of in de WSNP zit en deze tot nu toe goed uitvoert. U moet echter wel in aanmerking komen voor de WSNP. De rechter beslist of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor u van toepassing is. U moet ervan uitgaan dat u pas bij een hoge schuld en een schuld die voor uw situatie niet meer te behelpen is een kans maakt om hierin toegelaten te worden. Niet iedereen heeft het ‘geluk’ om een deel van de schulden kwijt gescholden te zien worden. Iets wat zeker ook gaat gebeuren tijdens de WSNP. Veel schuldeisers zullen niet inbinden en dit is ook een kernvoorwaarde voor de WSNP.

Ondank dat de WSNP een moeilijke stap is voor veel mensen en dat hen jaren van leven ver onder het modale niveau te wachten staan is het WSNP wel ‘populair’ te noemen aangezien er veel aanvragen binnenkomen. Er komen vooral door schuldenaars veel aanvragen binnen voor de WSNP om toegelaten te worden tot de WSNP – Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Maar een deel hiervan wordt ook daadwerkelijk geaccepteerd om in de WSNP te stappen.

Ik hoop dat duidelijker is geworden wat het WSNP precies inhoud en zo niet dan moet u zeker de andere artikelen over de schuldsanering lezen op deze site wat u verder kunt helpen meer te leren over WSNP en schuldsaneringen.