Steeds meer schuldsaneringen

Er zijn steeds meer schuldsaneringen. Sinds 2009 is het aantal schuldsaneringen steeds aan het stijgen. De schuldsaneringen houdt in dat particulieren en zelfstandige ondernemers die niet meer kunnen voldoen aan hun schulden via de schuldsanering een uitweg te vinden waarbij zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer respectievelijk nog een deel van het krijgen als afbetalen. Zo ziet de kredietverstrekker nog een deel van het geld terug en de kredietnemer heeft na de schuldsanering weer de mogelijkheid zijn of haar leven op te bouwen. (Meer info over BKR en Schuldsanering.

Info schuldsanering
Uiteraard hoeft het niet altijd een kredietverstrekker of kredietnemer te zijn die deze schuldsanering regeling gebruiken. Zoals de titel in schuldsanering al zegt wordt er dus een deel van de schuld gesaneerd dit betekend kwijtgescholden/ afgeschreven. Dit is zeker niet gunstig voor de schuldeiser maar ze zien nog iets van hun geld terug en dat is meestal meer dan waarop gerekend is mits natuurlijk de schuldenaar de jaren in de schuldsanering goed doorstaan. De schuldsanering betreft een periode van 3 jaar waarin zoveel mogelijk aan de schuldeiser wordt terugbetaald en waarna de rest schuld meestal wordt kwijtgescholden.

Feiten over de stijging schuldsanering
In 2011 zijn ruim 11.000 schuldsaneringen beëindigd. 77 % hiervan werden op een goede manier beëindigd wat inhoudt dat na de schuldsaneringen 77% van de mensen een kwijtschelding kregen en verder konden met hun leven. Opvallend is dat vooral het aantal schuldsaneringen steeds meer stijgt in Friesland en Zuid-Holland.

Steeds meer schuldsaneringen door schuldeiser,woningmarkt en economie
De steeds grotere toename van het aantal schuldsaneringen is vooral te wijten aan de economische crisis. Mensen verliezen hun baan en kunnen vaak leningen of aangekochte dure producten op termijn niet meer terugbetalen. Dit zorgt dus voor steeds meer schuldsaneringen. Verder hebben mensen steeds vaker, door de stagnerende huizenmarkt, te maken met dubbele woonlasten. Tevens tonen schuldeisers minder coulance omdat zij waarschijnlijk zorgen hebben of de consument de rekening nog kan betalen en dus strenger is op het terugvorderen.

Meer weten over schuldsaneringen en het BKR