Geplaatst op

Kassa: Beslagvrije voet

Kassa ging er eens achteraan. Schuldeisers die te veel eisen en te weinig overlaten voor de schuldenaar. Wat kwam er uit?

Er zijn steeds meer schulden en niet alleen van de traditionele groep werkloze mensen die te veel uitgeven, ook huizenbezitters zijn steeds vaker schuldenaars. De meeste schulden worden opgelopen bij de Belastingdienst, Telecomproviders, energieleveranciers deze claimen vaak hun geld terug zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. Schuldenaars met meerdere schuldeisers komen nogal eens onder de beslagvrije voet terecht. Dit betekend dat u minder geld over houdt dan daar waar u recht op heeft om van te leven.

Iedere Nederlandse burger van 18 jaar en ouder heeft recht op een minimum om van te leven. Dit heeft de naam beslagvrije voet gekregen. Dit bedrag is 90 % van de bijstandsnorm wat niet veel is om eerlijk te zijn. Echter zijn er veel schuldeisers die zoveel geld eisen en vorderen dat er minder dan de beslagvrije voet overblijft. Dit betekend dat er dus Nederlanders zijn die leven onder de bijstandsnorm en zoals het voorbeeld in de Kassa aflevering is dit bedrag, de beslagvrije voet, soms zelf teruggezet tot nul euro zelfs door de Belastingsdienst.

Alex Brenninkmeijer, de nationale ombudsman, licht toe wat er moet gebeuren en licht het belang van deze beslagvrije voet toe in Kassa. Conclusie is dat er een goede oplossing moet worden gezocht die er voor zorgt dat iedereen de beslagvrije voet respecteert. De beslagvrije voet is vaak wel bekend bij de schuldeisers maar die zullen dit niet benoemen bij de schuldeisers. Logisch dat dit moet veranderen en daar wordt een oplossing voor gezocht. Deze is er dus nog niet. Wordt vervolgd.

Geplaatst op

Na de schuldsanering

Wat kunt u verwachten na de schuldsanering? Hoe zit het met uw BKR codering nadat u de schuldsanering heeft doorlopen? Het is belangrijk om te weten wat u kunt verwachten na de schuldsanering. Het is zelfs zeer belangrijk om dit te weten zodat u de juiste keuze kunt maken voordat u in de schuldsanering terecht komt. Belangrijke vragen zoals wat er met de BKR registratie gebeurd nadat de schuldsanering is verkopen kunnen uw keuze beïnvloeden. Daarom hebben we dit artikel geschreven zodat u weet wat u kunt verwachten na de schuldsanering.

Tijdens de schuldsanering
Overigens om het hele verhaal compleet te maken kunt u nadat u dit artikel heeft gelezen ook het volgende artikel lezen over wat u tijdens de schuldsanering gaat tegenkomen. Belangrijk natuurlijk om te weten: Tijdens de schuldsanering.

Na de sanering
U hebt een aantal jaar op een houtje lopen bijten zodat een deel van uw schulden kunnen worden kwijtgescholden. Maar hoe zit het met uw schulden na de sanering? In principe heeft u geen schulden meer na de schuldsanering. Maar hier zijn enkele uitzonderingen op zoals boetes, schulden bij slachtoffers ook wel schadevergoedingen genoemd en langlopende studieschuld. Deze moet u gewoon betalen na de schuldsanering. Echter al uw andere schulden en dat zal het grootste deel zijn zullen deels worden gesaneerd. Het is de bedoeling dat u tijdens de schuldsanering een deel aflost en als u dat 3 jaar lang goed doet zal na 3 jaar de resterende schuld met kennisneming van de schuldeisers worden gesaneerd en zal de schuld verdwijnen. Let op u bent eindelijk van schulden af raak nooit meer in de schulden nu u dit heeft meegemaakt.

BKR Registratie na de schuldsanering
Na de schuldsanering wordt er een einddatum geprikt. De einddatum staat voor de laatste dag van de schuldsanering. Deze datum staat echter ook voor de eerste dag van de vijf komende jaren waarin u nog negatief geregistreerd zal staan bij het BKR. Helaas is dat het slechte nieuws als uw schuldsanering is afgelopen maar het is maar een registratie. Als u de schuldsanering heeft doorlopen dan moet dit ook te doen zijn. Lenen bij een gewone bank wordt erg lastig behalve natuurlijk als uw financiële situatie veel sterker is geworden.

Hopelijk is duidelijk geworden wat u te wachten staat na de schuldsanering!

Geplaatst op

Steeds meer schuldsaneringen

Er zijn steeds meer schuldsaneringen. Sinds 2009 is het aantal schuldsaneringen steeds aan het stijgen. De schuldsaneringen houdt in dat particulieren en zelfstandige ondernemers die niet meer kunnen voldoen aan hun schulden via de schuldsanering een uitweg te vinden waarbij zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer respectievelijk nog een deel van het krijgen als afbetalen. Zo ziet de kredietverstrekker nog een deel van het geld terug en de kredietnemer heeft na de schuldsanering weer de mogelijkheid zijn of haar leven op te bouwen. (Meer info over BKR en Schuldsanering.

Info schuldsanering
Uiteraard hoeft het niet altijd een kredietverstrekker of kredietnemer te zijn die deze schuldsanering regeling gebruiken. Zoals de titel in schuldsanering al zegt wordt er dus een deel van de schuld gesaneerd dit betekend kwijtgescholden/ afgeschreven. Dit is zeker niet gunstig voor de schuldeiser maar ze zien nog iets van hun geld terug en dat is meestal meer dan waarop gerekend is mits natuurlijk de schuldenaar de jaren in de schuldsanering goed doorstaan. De schuldsanering betreft een periode van 3 jaar waarin zoveel mogelijk aan de schuldeiser wordt terugbetaald en waarna de rest schuld meestal wordt kwijtgescholden.

Feiten over de stijging schuldsanering
In 2011 zijn ruim 11.000 schuldsaneringen beëindigd. 77 % hiervan werden op een goede manier beëindigd wat inhoudt dat na de schuldsaneringen 77% van de mensen een kwijtschelding kregen en verder konden met hun leven. Opvallend is dat vooral het aantal schuldsaneringen steeds meer stijgt in Friesland en Zuid-Holland.

Steeds meer schuldsaneringen door schuldeiser,woningmarkt en economie
De steeds grotere toename van het aantal schuldsaneringen is vooral te wijten aan de economische crisis. Mensen verliezen hun baan en kunnen vaak leningen of aangekochte dure producten op termijn niet meer terugbetalen. Dit zorgt dus voor steeds meer schuldsaneringen. Verder hebben mensen steeds vaker, door de stagnerende huizenmarkt, te maken met dubbele woonlasten. Tevens tonen schuldeisers minder coulance omdat zij waarschijnlijk zorgen hebben of de consument de rekening nog kan betalen en dus strenger is op het terugvorderen.

Meer weten over schuldsaneringen en het BKR

Geplaatst op

Schuldsanering van het BKR

Wat is de Schuldsanering van het BKR? En hoe werkt de Schuldsanering van het BKR precies? En hoe kom ik de Schuldsanering van het BKR het beste door? Deze vragen worden hier allemaal voor u beantwoord!

De Schuldsanering van het BKR is een redelijk onbekende regel waarvan veel mensen het bestaan niet afweten, maar het is voor sommige mensen zeker een oplossing. En dan hebben we het vooral over de personen die een zware schuld hebben en waarschijnlijk ook één de van de hogere BKR Coderingen. Deze mensen hebben soms een uitzichtloze situatie waarbij het bijna onmogelijk wordt om de opgelopen schuld nog volledig af te kunnen betalen. Het probleem is dat deze mensen vaak snel failliet worden verklaard maar er is dus een oplossing voor dit probleem. Deze oplossing is niet alleen een voordeel voor de personen die de schuld hebben, maar ook voor de geldverstrekkers zelf. Hoe zit dit precies?

Het zit zo de Schuldsanering van het BKR zorgt ervoor dat er een rechtsgeldige overeenkomst wordt afgesloten tussen de kredietgever en de kredietnemer. En de titel van dit artikel zegt het al, er is sprake van schuldsanering. Dit betekend dus voor de kredietgever, zoals de bank of een andere schuldeiser, dat zij niet alles terug krijgen wat er is uitgeleend, maar aan de andere kant krijgen zij wel een deel terug wat bij een failliet verklaring niet altijd het geval is. En dit is waarom er een schuldsanering bestaat.

Maar als u in de schuldsanering van het BKR zit is dit niet zo eenvoudig als dat het hierboven lijkt en wordt beschreven, want het betekend wel dat u meerdere jaren al uw geld wat u verdiend naast wat u echt nodig heeft voor eten en drinken en primaire levensbehoefte moet afstaan aan de geldgever. Kunt u dan niet beter niet in de schuldsanering zitten en dan uw schuld zonder een dergelijke schuldsanering aflossen? Dit ligt per persoon weer anders maar hier wordt dus een deel van uw schuld kwijt gescholden terwijl u anders alles moet terug betalen. Daarnaast is de schuldsanering misschien wel het verstandigste om te doen en ook een relatief snelle oplossing t.o.v. failliet verklaring.

Dit is het eerste artikel over Schuldsanering en BKR, maar er zijn meerdere artikelen op de site, zoals een artikel over Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon het WSNP waarmee u te maken krijgt als u de schuldsanering in gaat.

Geplaatst op

Schuldsanering

De schuldsanering, wat is het precies? En wat moet u doen tijdens en na de schuldsanering? Ook de WSNP en schuldsanering zijn termen die u zeker moet kennen als u te maken heeft met de schuldsanering.

Zit u of een bekende van u in de schuldsanering dan heeft u het zeker niet eenvoudig. Er blijft maar weinig geld over om van te leven ongeveer 70 euro per maand wat zeer weinig is voor een persoon in de hedendaagse economie. Maar u zit niet voor niets in de schuldsanering dit is echt alleen het geval als u een grote schuld heeft gehad en waarschijnlijk nog steeds heeft. Deze maatregelen en regels van de schuldsanering zijn dan ook gerechtvaardigd.

Daarnaast mag u van geluk spreken dat u in de schuldsanering zit, want er zijn genoeg mensen die dit zouden willen gezien hun situatie, maar niet worden toegelaten. Deze mensen ook vaak met een grote schuld maar met een schuldeiser die niet bereid is de schuld van de schuldenaar deels te laten vallen zijn niet zo gelukkig als u want ze worden meestal failliet verklaard. Hun huis en inboedel wordt geveild en de opbrengst gaat naar de schuldeiser. De waarde van uw spullen op een veiling brengen zeker 20 % minder op dan dat ze waard zijn dus dit is voor u een verlies van tienduizenden euro’s. Zorg er dus voor dat u de WSNP goed volbrengt.

De schuldsanering is een periode vaak van drie jaar waar u leeft van 70 euro per maand. Mogelijk iets meer als u kinderen heeft, maar dan kan het zijn dat de schuldsanering langer duurt of dat de schuldsanering strengere eisen stelt. Hoe dan ook de schuldsanering is geen eenvoudige opgave, maar het is beter om in de schuldsanering te zitten dan om failliet verklaard te worden en al uw spullen naar de veiling zien te worden gebracht. Hebt u nog steeds een schuld na de veiling dan blijft deze staan en moet u letterlijk op straat gaan leven of eventueel bij familie leden, maar dat is ook niet heel fijn natuurlijk.

Wat ik u wilt meegeven is dat u de schuldsanering niet per se als een vloek moet zijn maar meer als een redding, als een boetedoening maar een nieuwe kans om na die drie jaar in de schuldsanering weer een nieuw leven op te bouwen. Hopelijk hebt u wat aan dit artikel over schuldsanering en neemt u mijn tip ten harte. Vergeet niet te leven tijdens uw schuldsanering periode.

Geplaatst op

Tijdens de WSNP

Wat gebeurt er tijdens de WSNP met de schuldeiser en de schuldenaar en wat zijn hun verplichtingen? Hoelang duurt de WSNP? Deze vragen worden onder andere beantwoord voor u in dit artikel ”tijdens de WSNP”. Ten eerste de vraag hoelang duurt de WSNP? De WSNP duurt meestal drie jaar. Dit betekent dat u drie jaar lang moet afzien maar dat er daarna ook geen aanspraak gemaakt kan worden op uw spullen of op uw salaris door de schuldeiser. Dit maakt de WSNP ook wel ‘populair’. Er komen veel meer aanvragen binnen dan er gehonoreerd kunnen worden op grond van de regels betreffende de WSNP.

Tijdens de WSNP moet u zoals hierboven ook al is genoemd zeker afzien, drie jaar lang leven onder de standaard die u gewent bent, en bent u al een lage standaard gewend dan zal het helaas nog wat lager worden. U zult ongeveer 70 euro per week overhouden om van te leven. Dit is bar weinig en er zijn genoeg mensen die alsnog sneuvelen en de Schuldsanering van drie jaar niet voltooien. Het gevolg is dan failliet verklaring en dat betekend dat u alles kwijt bent en in feite op straat moet leven. Die 70 euro komt neer op ongeveer 5 % voor u en 95% voor de schuldeiser. Dit lijkt misschien oneerlijk, maar u hebt zelf die schuld doen oplopen en nu moet u ervoor boeten, dit is hoe het werkt in de wereld en dit zal niet snel veranderen. De WSNP is een harde regeling en deze stap maakt u niet zomaar, ook het goed volbrengen van de WSNP is niet eenvoudig.

Tijdens de WSNP moet u dus afzien, afzien en nog is afzien, leven van heel weinig geld. Ook wordt er nog iets bijzonders gedaan in verband met uw post, uw post wordt namelijk niet meer naar u gestuurd maar naar uw curator, degene die u helpt maar ook controleert of u zich aan de overeenkomst houdt. Dit is om ervoor te zorgen dat u geen nieuwe schulden maakt wat een logische reden is en daarnaast om zeker te weten dat u geen inkomsten verzwijgt waar de schuldeiser recht op heeft. Dit laatste gebeurd namelijk nog wel is tijdens de WSNP.

Ik hoop dat u veel geleerd heeft over wat er gebeurd tijdens de WSNP. Tijdens de WSNP staat u dus onder strenge controle en moet u drie jaar lang afzien geen prettig vooruitzicht maar na het WSNP kunt u weer uw leven oppakken. Wilt u meer lezen over de WSNP dan kan dat zeker op deze site.

Geplaatst op

Wat is de WSNP?

Wat is de WSNP? Hoe kan ik in de WSNP terechtkomen? Dit zijn DÉ twee vragen waar het in dit artikel over de WSNP om draait. De schuldsanering begint namelijk bij de WSNP dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Natuurlijke Personen betekent dat deze wet geld voor individuen en niet voor gehele bedrijven. Bedrijven zijn echter net zo veel betrokken omdat deze praktisch 10 van de 10 keer de schuldeiser zijn in de WSNP.

De WSNP is altijd een overeenkomst door de wet vastgesteld waarbij twee partijen tekenen voor deze overeenkomst. Dit maakt de regeling rechtsgeldig en dus is hier aan beide partijen zich hier ook aan te houden mochten ze de overeenkomst tekenen. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een reis waar beide partijen in mee gaan, maar de schuldeiser hoeft hiervoor niets te doen. Behalve een aantal jaar wachten en langzamerhand de schuld die de schuldenaar heeft langzaam zien slinken tot het afgesproken bedrag hoeft de schuldeiser niet zoveel te doen in de WSNP.

Ook al is de schuld nog niet helemaal of nog helemaal niet afbetaald – wat een kern kenmerk is van het WSNP – er kan geen beslag worden gelegd op de spullen van de schuldenaar nadat deze de WSNP succesvol heeft doorlopen of in de WSNP zit en deze tot nu toe goed uitvoert. U moet echter wel in aanmerking komen voor de WSNP. De rechter beslist of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor u van toepassing is. U moet ervan uitgaan dat u pas bij een hoge schuld en een schuld die voor uw situatie niet meer te behelpen is een kans maakt om hierin toegelaten te worden. Niet iedereen heeft het ‘geluk’ om een deel van de schulden kwijt gescholden te zien worden. Iets wat zeker ook gaat gebeuren tijdens de WSNP. Veel schuldeisers zullen niet inbinden en dit is ook een kernvoorwaarde voor de WSNP.

Ondank dat de WSNP een moeilijke stap is voor veel mensen en dat hen jaren van leven ver onder het modale niveau te wachten staan is het WSNP wel ‘populair’ te noemen aangezien er veel aanvragen binnenkomen. Er komen vooral door schuldenaars veel aanvragen binnen voor de WSNP om toegelaten te worden tot de WSNP – Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Maar een deel hiervan wordt ook daadwerkelijk geaccepteerd om in de WSNP te stappen.

Ik hoop dat duidelijker is geworden wat het WSNP precies inhoud en zo niet dan moet u zeker de andere artikelen over de schuldsanering lezen op deze site wat u verder kunt helpen meer te leren over WSNP en schuldsaneringen.