Geplaatst op

Het BKR – Uitleg over het BKR

Wat is het BKR precies? Veel mensen hebben wel is van het BKR gehoord maar wat het BKR doet blijft meestal vaag. In dit artikel vindt u van alles wat over het BKR zo kunnen we alle aspecten van het BKR kort belichten en krijgt u een goed overzicht van wat het BKR nou precies is.

Wat doet het BKR?
Het BKR Registreert alle leningen die worden afgesloten in Nederland. Het BKR registreert al deze leningen omdat ze zowel consument als bedrijven willen behoeden van consumenten met te veel schulden. Ook alle hypotheken worden dus geregistreerd. Kunt u de lening niet terug betalen dan krijgt u een negatieve BKR Score. Een negatieve BKR Score betekent dat u bijna niet meer tot helemaal niet meer kunt lenen.

Hoe houdt het BKR alles bij?
Het BKR houdt alles bij in het CKI dit is het Centraal Krediet Informatie. In dit systeem worden alle leningen opgeslagen. Bedrijven kunnen voordat ze bijvoorbeeld geld aan u uitlenen een BKR aanvraag doen ook wel BKR Opvragen (naam van deze site). Met het opvragen van BKR kunnen veelal kredietbedrijven zoals banken zien of ze geld moeten lenen aan een consument of dat dit risicovol is omdat zij al vaker schulden hebben opgelopen. U begrijpt het al leven met een BKR is niet prettig daarom moet u dit ook voorkomen. Is dit niet mogelijk dan kunt u verschillende coderingen aan uw broek krijgen van het BKR. Hoe dit werkt leest u hieronder.

Coderingen van het BKR
De ene persoon heeft natuurlijk een andere schuld dan de ander, maar het is niet eens de hoogte van de schuld maar de mogelijkheid van terugbetalen van de consument wat bepaalt welke codering deze krijgt. Een BKR Codering heeft een letter en een cijfer. De letter van de BKR Codering staat voor A=Achterstand of H=Herstel. Het Cijfer komt alleen voor bij Codering A en de cijfers lopen van 1 tot 5. Wat zij betekenen kunt u hier lezen: BKR Coderingen Uitleg. Het komt er op neer en dat is wel logisch dat een zwaardere codering bij het BKR het veel moeilijker maakt om te lenen.

Algemeen BKR en onze site
Naast de bovengenoemde algemene punten over het BKR die belangrijk zijn, zijn er nog veel en veel meer belangrijke aspecten denk aan BKR Deelnemers en onze website gaat bijvoorbeeld over BKR Opvragen. Wilt u weten hoe u geregistreerd staat bij het BKR dan moet u uw BKR Opvragen. Hoe dit te werk gaat leggen wij duidelijk uit. Ook ontwikkelingen over het BKR hebben wij op onze site staan zoals BKR Nieuws. Het BKR is een belangrijk orgaan voor banken en zal dan ook nog heel lang blijven bestaan. Wij zijn een informatieve site over het BKR die mensen zo veel mogelijk willen laten leren over het BKR aangezien leven met een BKR Registratie gegeven door het BKR erg moeilijk kan zijn.

Wilt u meer weten over een onderwerp van het BKR gebruik de search bar rechts boven of klik op een link naar een ander onderwerp te vonden in dit artikel (lichtblauw woorden). Hopelijk weet u nu in het algemeen wat het BKR doet.

Geplaatst op

BKR

Het BKR – Bureau Krediet Registratie houdt alle afgesloten kredieten bij van de Nederlandse Consument. Het BKR gevestigd in Tiel houdt in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij welke kredieten de Nederlanders hebben afgesloten bij kredietverstrekkers, banken of andere partijen. Het gaan dan onder andere over leningen, creditcards, krediet contracten betaalrekeningen, flitskredieten.

Van ongeveer 11 miljoen Nederlanders is bekend dat zij bij het BKR zijn geregistreerd. Dit zijn heel veel mensen, we kunnen zelfs spreken over een meerderheid van de volwassen bevolking. De bedoeling hiervan is dat kredietverstrekkers de aanvraag van consumenten om krediet te lenen beter kunnen beoordelen doordat zij kunnen inzien of mensen schulden hebben en deze terug kunnen betalen. Staat u geregistreerd bij het BKR, dus heeft u een schuld en deze niet volledig of op tijd betaald, dan is het voor veel verstrekkers van krediet een goede reden om nieuwe kredieten te weigeren aan deze consumenten.

Het doel van het BKR is om consumenten te beschermen tegen nog hogere schulden en om Deelnemers bij het BKR waaronder dus banken en kredietverstrekkers, maar ook vele andere bedrijven te beschermen tegen ‘vuile’ kredieten. Het BKR is al jaren een autoriteit op het gebied van bescherming van de consumenten en instellingen op financieel gebied. Elk jaar komen er vele kredieten bij en het BKR hangt dan ook in grote mate af van de werking van het systeem: CKI –Centraal Krediet Informatiesysteem. Hierin staan alle BKR Geregistreerde personen. Zowel mensen die alleen een krediet hebben als mensen die een krediet hebben en deze niet op tijd kunnen betalen worden bij het BKR Geregistreerd. Vooral die laatste groep zorgt voor een hele nieuwe financiële markt die draait om het BKR. Hoe dit in elkaar zit kunt u lezen op onze site in alle artikelen over het BKR.

Banken die een aanvraag van een consument binnenkrijgen vragen altijd aan het BKR of deze klant geregistreerd staat bij het BKR. Zelf kunt u ook uw BKR Opvragen, wilt u weten hoe lees dan de homepage van deze site. De banken zullen u waarschijnlijk geen geld lenen als u een negatieve BKR Registratie heeft. De bank beoordeelt dus zelf of ze aan de consument geld uitlenen, het BKR verstrekt hiervoor de gegevens. Omdat dit secuur moet gebeuren zijn er verschillende persoonlijke en financiële gegevens bekent van u bij het BKR.

U kunt zoals ook eerder genoemd een negatieve registratie bij het BKR krijgen. Deze wordt gespecificeerd met een letter en een cijfer. De letter kan of een A van Achterstand zijn of een H van Herstel en het cijfer specificeert de zwaarte van de schulden. Hoe dit precies werkt kunt u lezen in dit artikel: Uitleg over BKR Coderingen.

Dit artikel heeft vooral algemene informatie over het BKR verteld. Klik op de links in het artikel voor meer uitleg over één onderwerp of zoek naar andere artikelen op de site met de zoekfunctie. Deze site, gespecialiseerd in uw BKR Opvragen, kunt u informeren over bijna elk onderwerp betreffende het BKR.

Geplaatst op

BKR Codering

U heeft een BKR Codering en wilt weten wat een BKR Codering precies inhoud en welke BKR Coderingen er bestaan? Dan moet u zeker dit artikel lezen met een korte uitleg over de BKR Coderingen die er bestaan. Dit is handig om te weten want zo weet u na het op vragen van uw BKR bij het BKR in Tiel wat de codering die u heeft betekend. Of misschien wel welke codering u gelukkig niet heeft gekregen.

Er bestaan meerdere BKR Coderingen. Deze zijn opgedeeld in de twee hoofdstromen door het BKR. Deze twee zijn de BKR Codering H en de BKR Codering A. De twee belangrijkste BKR Coderingen betkenen het volgende. De BKR Codering A betekend dat u een Achterstand heeft. Dus de A staat voor Achterstand van een schuld die is ontstaan. Deze schuld staat genoteerd bij het BKR. Inmiddels weten we allemaal wel wat het BKR doet dus dit hoeven we niet meer uit te leggen. Maar wel goed om te weten is dat u alleen bij het BKR geregistreerd kan komen te staan als u een schuld heeft bij een bedrijf dat is aangesloten bij het BKR. Deze geven uw schuld dan door aan het BRK wat ze verplicht zijn als ze een aangesloten zijn. Het BKR bepaald dan de codering die voor u van toepassing is en de schuld die u heeft categoriseert.

BKR Codering A
Zo krijgt u na uw BKR Codering A van Achterstand ook een cijfer bij uw BKR Codering. Deze cijfers die lopen van 1 tot en met 5. Dus de BKR Coderingen die een achterstand aangeven zijn. BKR Codering A1, BKR Codering A2, BKR Codering A3, BKR Codering A4, BKR Codering A5. Wat deze BKR Coderingen precies betekenen kunt u gedetailleerd terug lezen in dit artikel: Uitleg BKR Coderingen. Als u dit artikel leest weet u precies wat bijvoorbeeld BKR Codering A4 betekend als u deze codering heeft staan bij het BKR.

Hoe kunt u een BKR Codering oplopen?
Heel simpel bij elk bedrijf dat aangesloten is bij het BKR. Heeft u een schuld staan bij het BKR van meer dan 500 euro tot en met 175.00 euro dan kunt u bij het BKR worden geregistreerd. Dit mag niet zomaar gebeuren. Aan de consument moet duidelijk worden gemaakt dat u bijvoorbeeld bij het afsluiten van een lening een BKR Codering zult krijgen. Bij het afsluiten van een Hypotheek krijgt u geen BKR Codering. Wel kunt u een registratie krijgen als u achter loopt met de betalingen van uw hypotheek, oftewel als u een schuld heeft en deze niet terug kan betalen. Dit is dus iets anders dan bijvoorbeeld het afsluiten van een lening voor uw auto.

BKR Codering H
U heeft een BKR Codering H? Dit is prima u heeft dan namelijk uw schuld afgelost. De H Codering bij het BKR staat voor Herstel. Dit betekend dus dat u uw schuld heeft afgelost. Wel kunt u nog een tijd bij het BRK blijven staan. Dit is altijd zo, maar met een BKR Codering H is dit niet een groot probleem, want u heeft geen schulden. Dit kan juist positief zijn voor als u een nieuwe lening wilt afsluiten en uw BKR Codering wordt gecontroleerd. Dit maakt het voor de deelnemer meteen duidelijk dat u gecontroleerd bent op schulden en deze niet meer heeft. Hier zou u zelf ook eerder geld aan uit lenen toch? Een BKR Codering H is dus goed een BKR Codering A betekend dat u een schuld heeft. Hopelijk heeft u door dit artikel over BKR Codering meer geleerd over het BKR en specifiek dit onderwerp: BKR Codering.

Geplaatst op

Hypotheek ondanks BKR codering

Een hypotheek afsluiten ondanks een BKR codering is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen die dromen van een eigen huis, maar over een BKR codering beschikken zien hun droom in rook opgaan, maar is dat eigenlijk wel nodig? Zijn er dan helemaal geen mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten wanneer je over een BKR codering beschikt? Het is inderdaad zo dat een BKR codering het verkrijgen van een hypotheek zeer moeilijk kan maken, maar daar staat tegenover dat veel afhangt van de codering waarover je precies beschikt. Daarnaast kan ook de financiële instelling waarbij je de hypotheek wenst af te sluiten van belang zijn. We vertellen je in dit artikel graag meer over een hypotheek ondanks BKR codering.

Een hypotheek ondanks BKR codering bij een Nederlandse bank
Laat ons eerst even de situatie bij een Nederlandse bank evalueren. Stel, je hebt een BKR codering en je wil een aanvraag voor een hypotheek indienen bij een Nederlandse bank, waar dien je dan allemaal rekening mee te houden? Allereerst is het belangrijk dat je gaat kijken naar de codering waarover je precies beschikt. Gaat het om een zogenaamde A1 codering, de laagste codering binnen het BKR, dan zou het kunnen dat je hypotheek alsnog wordt toegekend. Wanneer we het echter hebben over een A2, 3 of 4 codering, dan wordt het allemaal iets complexer. Je dient er rekening mee te houden dat een Nederlandse bank niet alleen rekening zal houden met het feit of je over een BKR codering beschikt of niet, maar dat men ook gaat kijken naar de codering waarover het precies gaat. In dat opzicht is een A1 codering natuurlijk veel minder gevaarlijk dan een hypotheek met A3 codering, wat niet wil zeggen dat ze met een A1 codering je maar wat graag een hypotheek zullen verstrekken.

Een hypotheek ondanks BKR codering bij een financieel bureau
Helemaal anders wordt het wanneer je een hypotheek ondanks BKR codering wenst af te sluiten bij een financieel bureau. Dergelijke kantoren hebben immers wel de mogelijkheid om geld te lenen, maar zijn niet bij het BKR aangesloten. Dit zorgt er voor dat ze tegenover het BKR ook geen enkele verplichting hebben en ze de keuze wat betreft het al dan niet toekennen van een lening volledig mogen baseren op basis van de financiële situatie van de aanvrager van de hypotheek. Een hypotheek met uitkering is in sommige gevallen ook mogelijk. Dit heeft een voordeel voor mensen met een BKR codering, maar je dient er rekening mee te houden dat het aanvragen van een hypotheek bij een financieel bureau nooit gegarandeerd succes met zich meebrengt. Ook zij zullen immers een onderzoek instellen naar je financiële situatie om op die manier in kaart te kunnen brengen of je al dan niet beschikt over voldoende mogelijkheden om een grote lening als een hypotheek terug te kunnen betalen. Wanneer men vermoedt dat dit niet het geval is zal ook een financieel kantoor weigeren om je de hypotheek te verstrekken, al heb je bij hun wel meteen de beste kans.

Conclusie
Er zijn heel wat mogelijke stappen die je kan ondernemen om alsnog een hypotheek ondanks BKR codering af te kunnen sluiten. Je kan er zelfs voor kiezen om een beroep te doen op buitenlandse banken, maar alles bij elkaar gezien is het waarschijnlijk verstandiger om te proberen om je BKR codering eerst op te lossen. Een dergelijke codering hangt immers altijd samen met een bepaalde schuld en het is nog maar zeer de vraag of het verstandig is om een hypotheek aan te gaan wanneer je reeds kampt met een bepaalde schuldenlast.

Geplaatst op

Sta ik bij het BKR?

Veel mensen vragen zich af of ze bij het BKR staan. Sta ik bij het BKR is op zich een vraag die eenvoudig op te lossen is door een BKR aanvraag te doen bij een bank in Nederland en zo weet u snel of u bij het BKR Staat.

Naar de bank
U kunt de vraag: Sta ik bij het BKR dus eenvoudig beantwoorden. Ten eerste moet u weten dat u naar elke bank in Nederland kunt gaan en een formulier voor uw aanvraag bij het BKR kunt invullen. U kunt de folder wat is het BKR vragen bij de bank en hieraan vast zit het BKR Formulier dat u kunt invullen. Hier betaald u 4,95 voor aan de bank, dit zijn de kosten van de inzage. De vraag sta ik bij het BKR is dan binnen 10 dagen opgelost want dit is de tijd waarin het BKR verzekerd de aanvraag bij u in de bus af te leveren.

BKR & BKR Opvragen
U krijgt dan het formulier waar op staat of u bij het BKR staat. U kunt zien welke deelnemers van het BKR uw BKR Score hebben opgevraagd. Aangezien dit op verschillende tijdstippen kan zijn gedaan zijn de BKR Coderingen die bij de deelnemers bekend zijn ook verschillend. Sta ik bij het BKR heeft dus niet altijd een eenduidig antwoord omdat u ook bij het BKR geregistreerd kunt zijn zonder problemen te hebben met een schuld. U hebt dan geen BKR Codering maar bent wel geregistreerd. Er zijn 10 miljoen mensen geregistreerd bij het BKR en dit betekend niet dat zij allemaal schulden hebben, 93 % van de mensen die bij het BKR staan kunnen namelijk gewoon aan hun aflossingen voldoen dus hebben geen BKR Codering gekregen.

Sta ik bij het BKR is dus een makkelijke vraag om op te lossen door even een aanvraag te doen bij het BKR in Tiel. Zo weet u snel of u bij het BKR staat en waarom u hier staat en welke Codering u heeft bij de verschillende deelnemers van het BKR. Hopelijk is duidelijker hoe de vraag: Sta ik bij het BKR beantwoord kan worden door u zelf.

Geplaatst op

Uitleg BKR Coderingen

Het BKR in Tiel heeft 5 Coderingen die zij gebruiken om de deelnemers van het BKR uw financiële situatie beter in te kunnen laten schatten. Elke 5 BKR Coderingen hebben een andere uitleg. U krijgt een BKR Codering als een deelnemer van het BKR uw schuld doorgeeft aan het BKR. Wat deze 5 coderingen precies betekenen wordt eenvoudig uitgelegd in de aparte kopjes hieronder.

De bestaande Coderingen van het BKR zijn de BKR Codering A1, BKR Codering A2, BKR Codering A3, BKR Codering A en de BKR Codering H.

BKR Codering A1 heeft als uitleg dat er een achterstand is geweest of nog steeds is, maar dat er een overeenkomst is tussen de Deelnemer van het BKR en de persoon met de achterstand. U hebt dus in feite een lichte BKR Codering als u een A1 Codering heeft. Maar desondanks valt u al bij enkele banken of kredietverstrekkers uit de portefeuille als het gaat om het verstrekken van leningen in de toekomst.

BKR Codering A2 heeft als uitleg dat er een vordering is voor de bank of kredietverstrekker om op uw huis, inboedel, rekening, salaris etc. aanspraak te maken. Dit kan de kredietverstrekker doen als die het uitgeleende geld terug wilt hebben en dit een mogelijkheid is om het geld terug te krijgen, al is het niet de meest sociale manier om het geld van de kredietverstrekker terug te halen. Maar er is voor u wel een probleem want met een BKR Codering A2 kan er op al uw spullen en vermogen beslag worden gelegd tot de schuld is afbetaald.

BKR Codering A3 heeft als uitleg dat u van uw totale schuld al minimaal 250 euro heeft terugbetaald. Dit betekend dat u uw schuld aan het terugbetalen bent en is op zich een goed teken, maar met deze BKR Codering zullen niet heel veel banken in de rij staan om u een lening te verschaffen. Een noemenswaardig punt om nog wat uitleg over te geven is de afboeking wegens totale kwijting, als deze plaats vind dat moet er een einddatum worden genoemd bij de BKR Codering A3.

BKR Codering A4 heeft als uitleg dat het voor het BKR en/of voor de kredietverstrekker niet mogelijk is om u te lokaliseren. Dit kan verschillende redenen hebben bedenk er maar een paar, u zit in het buitenland, maar het komt erop neer dat er geen woon of verblijfplaats is bekend van u. Bij deze BKR Codering A4 kunt u uw lening niet per se vergeten. Het zegt niet heel veel over uw schuld als u in het buitenland zit, dit betekend niet per definitie dat u een enorme schuld heeft natuurlijk.

Tot slot is er de BKR Codering H en deze BKR Codering geeft als uitleg dat u een betalingsachterstand heeft gehad in het verleden maar deze op dit moment helemaal is verdwenen door het aflossen op uw achterstand. De A staat voor Achterstand als we het over BKR Codering hebben en de H staat voor Herstel als we over BKR Coderingen praten. Dit betekend dat het voor kredietverstrekkers geen probleem is om u geld uit te lenen.

Zoekt u een artikel met meer algemene informatie over BKR Coderingen? Dan kunt dit artikel lezen: BKR Codering.