Tijdens de WSNP

Wat gebeurt er tijdens de WSNP met de schuldeiser en de schuldenaar en wat zijn hun verplichtingen? Hoelang duurt de WSNP? Deze vragen worden onder andere beantwoord voor u in dit artikel ”tijdens de WSNP”. Ten eerste de vraag hoelang duurt de WSNP? De WSNP duurt meestal drie jaar. Dit betekent dat u drie jaar lang moet afzien maar dat er daarna ook geen aanspraak gemaakt kan worden op uw spullen of op uw salaris door de schuldeiser. Dit maakt de WSNP ook wel ‘populair’. Er komen veel meer aanvragen binnen dan er gehonoreerd kunnen worden op grond van de regels betreffende de WSNP.

Tijdens de WSNP moet u zoals hierboven ook al is genoemd zeker afzien, drie jaar lang leven onder de standaard die u gewent bent, en bent u al een lage standaard gewend dan zal het helaas nog wat lager worden. U zult ongeveer 70 euro per week overhouden om van te leven. Dit is bar weinig en er zijn genoeg mensen die alsnog sneuvelen en de Schuldsanering van drie jaar niet voltooien. Het gevolg is dan failliet verklaring en dat betekend dat u alles kwijt bent en in feite op straat moet leven. Die 70 euro komt neer op ongeveer 5 % voor u en 95% voor de schuldeiser. Dit lijkt misschien oneerlijk, maar u hebt zelf die schuld doen oplopen en nu moet u ervoor boeten, dit is hoe het werkt in de wereld en dit zal niet snel veranderen. De WSNP is een harde regeling en deze stap maakt u niet zomaar, ook het goed volbrengen van de WSNP is niet eenvoudig.

Tijdens de WSNP moet u dus afzien, afzien en nog is afzien, leven van heel weinig geld. Ook wordt er nog iets bijzonders gedaan in verband met uw post, uw post wordt namelijk niet meer naar u gestuurd maar naar uw curator, degene die u helpt maar ook controleert of u zich aan de overeenkomst houdt. Dit is om ervoor te zorgen dat u geen nieuwe schulden maakt wat een logische reden is en daarnaast om zeker te weten dat u geen inkomsten verzwijgt waar de schuldeiser recht op heeft. Dit laatste gebeurd namelijk nog wel is tijdens de WSNP.

Ik hoop dat u veel geleerd heeft over wat er gebeurd tijdens de WSNP. Tijdens de WSNP staat u dus onder strenge controle en moet u drie jaar lang afzien geen prettig vooruitzicht maar na het WSNP kunt u weer uw leven oppakken. Wilt u meer lezen over de WSNP dan kan dat zeker op deze site.